Quy định về con dấu của hộ kinh doanh

Quy định về con dấu của hộ kinh doanh

Điều 66 Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp quy định về hộ kinh doanh như sau:

“Điều 66. Hộ kinh doanh

1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.”

Như vậy, khác với các quy định trước đây thì Hộ kinh doanh không có con dấu. Các quy định về hộ kinh doanh hiện hành cũng không có bất kỳ quy định nào cấm hộ kinh doanh được sử dụng con dấu và cũng không có quy định hộ kinh doanh có sử dụng con dấu phả đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Do đó, Hộ kinh doanh có thể làm con dấu của hộ kinh doanh để sử dụng vào mục đích kinh doanh của mình và không phải đăng ký sử dụng con dấu với cơ quan đăng ký hộ kinh doanh, cơ quan quản lý dấu.

Mẫu dấu hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh có thể tự quyết định  về hình thức, số lượng con dấu của hộ kinh doanh và đặt làm con dấu của hộ kinh doanh tại các đơn vi khắc dấu

 

tag: vuông   tròn   ko   cần   cách   đóng   hay   doanhcá   thủ   tục   trả   giấy   phép   hiệu   thay   đổi   cho   mọi   đều   mộc   riêng   sở   sao   xác   hãy   đa   cấp   tu