Quy Định Về Thành Lập Câu Lạc Bộ

I. Điều kiện thành lập câu lạc bộ

1. Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.

2. Có điều lệ;

3. Có trụ sở;

4. Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:

a) Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

b) Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

c) Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

d) Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

đ) Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam, có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất mười một đại diện pháp nhân ở nhiều tỉnh; hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký thanh gia thành lập hiệp hội.

Đối với hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân và tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định này xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.

II. Thủ tục thành lập câu lạc bộ

Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền, hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin phép thành lập hội.

– Dự thảo điều lệ.

– Dự kiến phương hướng hoạt động.

– Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

– Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội.

– Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội.

– Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ xin phép thành lập hội:

– Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh, trừ trường hợp luật, pháp lệnh có quy định khác.

– Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận hồ sơ xin phép thành lập hội phải có giấy biên nhận. Trong thời hạn sáu mươi ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, quyết định cho phép thành lập hội; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Với bản chất hội là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam vì vậy, người thành lập hội phải là công dân Việt Nam, sống thường trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khoẻ và có uy tín trong lĩnh vực hội dự kiến hoạt động. Như vậy, đồng nghĩa với việc người nước ngoài sẽ không được phép thành lập hội cũng như câu lạc bộ tại Việt Nam mà chỉ là hội viên liên kết và hội viên danh dự.

III. Kế hoạch thành lập câu lạc bộ

Tham khảo:

https://thtannhut6.hcm.edu.vn/cong-van/ke-hoach-thanh-lap-cau-lac-bo-ky-nang-song-bay-cao-uoc-mo-nam-hoc-2017-2018-vbctm39908-281163.aspx

IV. Tờ trình về thành lập câu lạc bộ

Tham khảo:

http://123doc.org/timkiem/t%E1%BB%9D+tr%C3%ACnh+v%E1%BB%81+vi%E1%BB%87c+th%C3%A0nh+l%E1%BA%ADp+c%C3%A2u+l%E1%BA%A1c+b%E1%BB%99.htm

 

 

 

Tag: bóng đá thao nghệ âm nhạc tiếng anh luận trẻ cầu lông thiện thuật chuyền hưu trí võ thế hệ đình hạnh phúc stem nông học cần gì aerobic mẫu bằng bắn cung bida hơi rổ cựu quân đờn ca tử cao tuổi phòng chống tội cờ vua huy đội dẫn dưỡng sinh bài phát biểu nhóm dục hát dịch em trợ giúp tin hình hiến máu tập tiểu kỹ mĩ mềm khiêu vũ đề án thông báo chế mỹ tình nhật cổ truyền poker hiv phụ nữ ra vật cảnh đọc tennis vovinam hóa căn cứ xe đạp xuất yoga 1902 thcs clb toán bơi lội nhau thắp niềm con thứ triển bền vững tướng thơ tiền hôn thpt tdtt cáo quá viết làm, trung tâm ty big c nào vietnam vn bang vào