Quy trình chứng nhận vietgap

Chứng nhận vietgap là gì

VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices) là các quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản ở Việt Nam; bao gồm những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế đảm bảo sản phẩm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khoẻ người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Quy trình chứng nhận vietgap

Hồ sơ đăng ký chứng nhận VietGAP bao gồm 

– Giấy chứng nhận đăng ký VietGAP. Trong trường hợp nhà sản xuất đăng ký kiểm tra chứng nhận VietGAP là tổ chức có nhiều thành viên thì cần gửi kèm theo Danh sách thành viên (họ tên, địa chỉ, địa điểm, diện tích sản xuất);

– Bản đồ giải thửa và phân lô khu vực sản xuất, bản thuyết minh về thiết kế, bố trí mặt bằng khu vực sản xuất, xử lý sau thu hoạch, sơ chế, bảo quản;

– Kết quả kiểm tra đánh giá nội bộ theo quy định

Kiểm duyệt hồ sơ, kiểm tra cơ sở, cấp giấy chứng nhận

Sau khi hoàn tất hồ sơ, cơ sở sản xuất gửi về cho các tổ chức chứng nhận xem xét hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tổ chức cấp chứng nhận sẽ thành lập đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra lần đầu tại trang trại, điểm sản xuất và lấy mẫu đất trồng, nước tưới để xét nghiệm.

Tiếp theo, cơ sở sẽ được đào tạo kiến thức về VietGAP, phát biểu mẫu ghi chép. Xây dựng hệ thống tài liệu, ban hành và áp dụng tại cơ sở. Đào tạo đánh giá nộ bộ, cơ sở thực hiện đánh giá nội bộ.

Sau khi kết thúc kiểm tra, tổ chức cấp chứng nhận cấp chứng nhận VietGAP cho cơ sở đủ điều kiện. Giấy chứng nhận có hiệu lực tối đa 02 năm kể từ ngày cấp.

Hiện nay, trên cả nước có rất nhiều đơn vị tổ chức cấp giấy chứng nhận VietGAP, nhà sản xuất cần tìm hiểu kỹ càng và so sánh thông tin trước khi lựa chọn.

Thực hành sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm cải thiện chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường, sức khỏe, an toàn lao động và phúc lợi xã hội của người lao động trong suốt quá trình sản xuất.

Tổ chức chứng nhận vietgap

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert. Tỉnh: Hà Nội. VPĐD: Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

 

 

tag: trọt chi phí chăn nuôi logo