Thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Trong quá trình hoạt động để có thể tiến hành mở rộng hoạt động kinh doanh ra ngoài phạm vi tỉnh, thành phố nơi công ty cổ phần có địa chỉ trụ sở chính thì công ty cổ phần cần thực hiện thủ tục lập chi nhánh công ty cổ phần tại tỉnh, thành phố nơi có địa chỉ chi nhánh. Luật Ngô Gia xin hướng dẫn công ty cổ phần các bước thành lập chi nhánh công ty cổ phần như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Sau khi kế hoạch thành lập chi nhánh của công ty cổ phần được hội đồng quản trị thông qua. Công ty cổ phần cần chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần bao gồm:

-Thông báo thành lập chi nhánh công ty cổ phần theo mẫu

-Biên bản họp HĐQT về việc lập chi nhánh công ty cổ phần;

-Nghị quyết của HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty cổ phần

-Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

-Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh

-Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Bước 2: Nộp hồ sơ thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ thành lập chi nhánh có chữ ký của người có thẩm quyền của công ty cổ phần. Người được ủy quyền thực hiện thù tục thành lập chi nhánh nộp hồ sơ đến phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi chi nhánh của công ty cổ phần có địa chỉ trụ sở. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thành lập chi nhánh, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận cho chi nhánh của công ty cổ phần.

Bước 3: Khắc dấu chi nhánh và thông báo sử dụng mẫu dấu của chi nhánh

Sau khi được cấp giấy chứng nhận, nếu chi nhánh có sử dụng mẫu dấu thì công ty cổ phần khắc mẫu dấu chi nhánh và gửi thông báo sử dụng con dấu của chi nhánh đến phòng đăng ký kinh doanh.

Hoàn thành 3 bước trên là công ty cổ phần đã thực hiện xong thủ tục lập chi nhánh của công ty cổ phần.

Lưu ý: – Khi lập chi nhánh, công ty cổ phần cần lưu ý điều kiện địa chỉ trụ sở đặt chi nhánh, ngành nghề kinh doanh của chi nhánh  phải thuộc một trong những ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần.

-Công ty cổ phần cần đặt mua chữ ký số để kê khai đóng thuế môn bài và kê khai thuế cho chi nhánh.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Luật Ngô Gia xin gửi tới các công ty cổ phần dịch vụ thành lập chi nhánh trọn gói, uy  tín. Các công ty cổ phần có nhu cầu lập chi nhánh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ  thành lập chi nhánh của công ty cổ phần.

0934562586