Thay đổi nội dung giấy phép đầu tư

Thủ tục thay đổi nội dung giấy phép đầu tư

Sau khi đăng ký kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài, nếu nhà đầu tư có thay đổi nội dung giấy phép đầu tư như sửa đổi giấy phép đầu tư, bổ sung giấy phép đầu tư như bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư hoặc gia hạn giấy phép đầu tư. Khi có sự thay đổi giấy phép đầu tư, nhà đầu tư cần làm thủ tục đăng ký lại giấy phép đầu tư. Thủ tục thay đổi nội dung giấy phép đầu tư như sau:

bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ thay đổi nội dung giấy phép đầu tư

 bao gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật);

– Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc thay đổi nội dung giấy phép đầu tư:

+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Đề xuất dự án đầu tư;

Bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

thủ tục gia hạn giấy phép đầu tư

+ Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

+ Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, bao gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.

– Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp.

Quy trình thay đổi nội dung giấy phép đầu tư

Nhà đầu tư kê khai trực tuyến và lấy mã khai trực tuyến. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận. Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thay đổi nội dung giấy phép đầu tư hợp lệ. Nhà đầu tư sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Dịch vụ thay đổi nội dung giấy phép đầu tư

Luật Ngô Gia xin gửi tới các nhà đầu tư dịch vụ thay đổi nội dung giấy phép đầu tư bao gồm: dịch vụ bổ sung giấy phép đầu tư(bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư, bổ sung vốn đầu tư), dịch vụ gia hạn giấy phép đầu tư. Nhà đầu tư có nhu cầu đăng ký lại giấy phép đầu tư hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung giấy phép đầu tư.

0934562586