Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Điều 45 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau:

Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

 1. Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên trong trường hợp tiếp nhận thành viên mới:

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;

– Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;

– Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;

– Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên là cá nhân;

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

 1. Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên trongtrường hợpthay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp

Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên;

– Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng;

– Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên mới là cá nhân;

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

 1. Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên trong trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 • Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp  của người thừa kế.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

 1. Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên trongTrường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tạiKhoản 3 Điều 48 Luật Doanh nghiệp

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

– Quyết định Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn, danh sách các thành viên còn lại của công ty. Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

– Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn, danh sách các thành viên còn lại của công ty. Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

 1. Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên do tặng cho phần vốn góp:

Việc đăng ký thay đổi thành viên trong trường hợp tặng cho phần vốn góp được thực hiện như đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, trong đó, hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng hợp đồng tặng cho phần vốn góp.

Trên đây là thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên trong các trường hợp cụ thể để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Quý khách hay liên hệ với dịch vụ doanh nghiệp 247(dvdn247.net), gặp Ms.Hà  Đt: 0934.562.586 để được tư vấn chi tiết về thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên