Thông tin công ty johnson & johnson việt nam

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)

Tên quốc tếJOHNSON & JOHNSON (VIET NAM) CO., LTD
Tên viết tắtJ&J VIETNAM
Mã số thuế0310671135
Địa chỉTầng 12, Tòa nhà Vietcombank, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diệnMatthias William Skillecorn
Điện thoại+84 8 3914 8100
Ngày hoạt động2011-02-24
Quản lý bởiCục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh

Ngành

4690Bán buôn tổng hợp
chi tiết: – Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) thiết bị y tế, các sản phẩm chẩn đoán y khoa có mã số HS 3005, 3006 (trừ phế liệu dược phẩm), 3822, 9001, 9018, 9021 và 1521, 2804, 3402, 3507, 3808 (trừ hàng hóa mã này nhưng thuộc quy định thuốc bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng tại Việt Nam), 3926, 4809, 4810, 8419, 8443, 8471, 8539, 9022, 9033; các sản phẩm chăm sóc cá nhân và hàng tiêu dùng có mã số HS 3005.10, 3006.70.00, 3303.00.00, 3304.91.00, 3304.99, 3305.10, 3306.90.00, 3307.30.00, 3307.90, 4818.40 theo quy định của pháp luật Việt Nam (Doanh nghiệp không được thực hiện quyền phân phối các hàng hóa thuốc thuộc mã HS 3005, 3006 theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 – Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan) – Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu các sản phẩm dược phẩm có mã số HS 3002 → 3004; các thiết bị y tế, các sản phẩm chẩn đoán y khoa có mã số HS 7326, 9017, 9603, 8504, 8506, 8507 theo quy định của pháp luật Việt Nam (Doanh nghiệp chỉ được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thuốc khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện chuyên ngành đối với công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài do Bộ Y tế ban hành và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, và không được thực hiện quyền phân phối các hàng hóa là dược phẩm) – Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) thiết bị y tế, các sản phẩm chẩn đoán y khoacó mã HS 7326, 9017, 9603, 8504, 8506, 8507 theo quy định của pháp luật Việt Nam – Thực hiện quyền nhập khẩu các sản phẩm có mã số HS 9619, 3401, 2710 (trừ 2710.12.11 -> 2710.12.16, 2710.12.20, 2710.12.30, 2710.12.40, 2710.12.50, 2710.12.60, 2710.12.70, 2710.12.80, 2710.12.90, 2710.19.20, 2710.19.30, 2710.19.41 -> 2710.19.44, 2710.19.50, 2710.19.60, 2710.19.71, 2710.19.72, 2710.19.81, 2710.19.82), 2807, 2811, 3403, 3506, 3917, 3923, 4010, 4016, 4819, 4820, 4821, 4901, 4911, 7020, 7222, 7318, 7319, 7320, 7413, 7612, 8108, 8203, 8205, 8301, 8409, 8412, 8413, 8414, 8421, 8422, 8424, 8473, 8481, 8482, 8483, 8484, 8514, 8516, 8523, 8528, 8535, 8536, 8537, 8541, 8542, 8544, 8546, 9002, 9023, 9025, 9026, 9027, 9028, 9031, 9032, 9405, 9612, 9017, 8507, 8504, 7326, 9603, 3921, 9011, 9019, 9004 – Thực hiện quyền xuất khẩu các sản phẩm có mã số HS 9619, 3401, 2710, 2807, 2811, 3403, 3506, 3917, 3923, 4010, 4016, 4819, 4820, 4821, 4901, 4911, 7020, 7222, 7318, 7319, 7320, 7413, 7612, 8108, 8203, 8205, 8301, 8409, 8412, 8413, 8414, 8421, 8422, 8424, 8473, 8481, 8482, 8483, 8484, 8514, 8516, 8523, 8528, 8535, 8536, 8537, 8541, 8542, 8544, 8546, 9002, 9023, 9025, 9026, 9027, 9028, 9031, 9032, 9405, 9612, 9017, 8507, 8504, 7326, 9603, 3921, 9011, 9019, 9004 – Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các sản phẩm có mã số HS 9619, 3401, 2710, 2807, 2811, 3403, 3506, 3917, 3923, 4010, 4016, 4819, 4820, 4821, 4901, 4911, 7020, 7222, 7318, 7319, 7320, 7413, 7612, 8108, 8203, 8205, 8301, 8409, 8412, 8413, 8414, 8421, 8422, 8424, 8473, 8481, 8482, 8483, 8484, 8514, 8516, 8523, 8528, 8535, 8536, 8537, 8541, 8542, 8544, 8546, 9002, 9023, 9025, 9026, 9027, 9028, 9031, 9032, 9405, 9612, 9017, 8507, 8504, 7326, 9603, 3921, 9011, 9019, 9004
4799Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các sản phẩm có mã số HS 9619, 3401, 2710, 2807, 2811, 3403, 3506, 3917, 3923, 4010, 4016, 4819, 4820, 4821, 4901, 4911, 7020, 7222, 7318, 7319, 7320, 7413, 7612, 8108, 8203, 8205, 8301, 8409, 8412, 8413, 8414, 8421, 8422, 8424, 8473, 8481, 8482, 8483, 8484, 8514, 8516, 8523, 8528, 8535, 8536, 8537, 8541, 8542, 8544, 8546, 9002, 9023, 9025, 9026, 9027, 9028, 9031, 9032, 9405, 9612, 9017, 8507, 8504, 7326, 9603, 3921, 9011, 9019, 9004
7020Hoạt động tư vấn quản lý
chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý bao gồm: Dịch vụ tư vấn quản lý chung; Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ tư vấn thuế); Dịch vụ tư vấn quản lý marketing; Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực; Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất; Dịch vụ quan hệ cộng đồng.
7320Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (không được thực hiện lĩnh vực dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng quy định tại CPC 86402).
8299Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
chi tiết: cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng đối với hàng hóa nhập khẩu / phân phối tại Việt Nam bởi Công ty và / hoặc các doanh nghiệp khác có chức năng nhập khẩu / phân phối; bao gồm dịch vụ bảo trì, bảo đảm, lắp đặt, sửa chữa và các chỉ dẫn kỹ thuật khác cho các khách hàng sử dụng sản phẩm

Tag: cổ phần wood tuyển health tech sc son s c baby controls hà nội