Thông tin công ty schneider

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SCHNEIDER ELECTRIC VIỆT NAM

Tên quốc tế SCHNEIDER ELECTRIC VIETNAM

Mã số thuế 3700228661

Địa chỉ Số 364, Đường Cộng Hòa , Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Người đại diện ĐỒNG MAI LÂM

Điện thoại 8103103

Ngày hoạt động 2009-11-23

Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh

Ngành

2710Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh các thiết bị điện trung thế là sản phẩm do Công ty sản xuất (Doanh nghiệp không được tái chế nhựa phế thải, rèn, đúc, cán kéo kim loại, dập, cắt, gò, hàn, sơn, xi mạ và chế biến gỗ tại địa điểm số 364, đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh)
2790Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh các thiết bị điện trung thế là sản phẩm do Công ty sản xuất (Doanh nghiệp không được tái chế nhựa phế thải, rèn, đúc, cán kéo kim loại, dập, cắt, gò, hàn, sơn, xi mạ và chế biến gỗ tại địa điểm số 364, đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh)
3314Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ: sửa chữa, nâng cấp, bảo trì, thay thế linh kiện và hướng dẫn sử dụng mọi loại thiết bị điện.
4690Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các mặt hàng không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622) Việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn hàng hóa phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
4791Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các mặt hàng không thuộc danh mục cấm nhập khẩu hoặc không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632) Việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán lẻ hàng hóa phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
4799Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các mặt hàng không thuộc danh mục cấm nhập khẩu hoặc không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (chi tiết hàng hóa và nội dung hoạt động quy định tại Giấy phép kinh doanh) (CPC 622, 632) Việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán lẻ hàng hóa phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
6202Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
chi tiết: dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống. (CPC 84210)
6311Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu (CPC 843) (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ thông tin trực tuyến và xử lý dữ liệu bao gồm xử lý giao dịch (có mã CPC 843**) và dịch vụ truyền dẫn dữ liệu và tin (có mã CPC 7523**))
7020Hoạt động tư vấn quản lý
chi tiết: – dịch vụ tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) (CPC865), bao gồm: + Dịch vụ tư vấn quản lý chung (CPC 86501); + Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh) (CPC 86502); + Dịch vụ tư vấn quản lý marketing (CPC 86503); + Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực (CPC 86504); + dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất (CPC 86505); + Dịch vụ quan hệ cộng đồng (CPC 86506); + Các dịch vụ tư vấn quản lý khác (CPC 86509); – Dịch vụ tư vấn quản lý dự án khác với dịch vụ xây dựng (CPC 86601); (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).
7320Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường. (CPC 86401) (trừ CPC 86402_Dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng).

Tag: tnhh 9 it gì khu nghệ cao tuyen tử vpđd tuyển