Thông tin công ty tnhh xe máy điện thông minh yadea

CÔNG TY TNHH XE MÁY ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

Mã số thuế 0108443053

Địa chỉ Số 24/24bis đường Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Người đại diện TRẦN ANH TUẤN

Ngày hoạt động 2018-09-24

Quản lý bởi Chi cục Thuế Quận 1

Ngành nghề kinh doanh

Ngành

3312Sửa chữa máy móc, thiết bị
3314Sửa chữa thiết bị điện
4511Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(trừ hoạt động đấu giá)
4513Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(trừ hoạt động đấu giá)
4520Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
4530Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
(trừ hoạt động đấu giá)
4541Bán mô tô, xe máy
(trừ hoạt động đấu giá)
4542Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
4543Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(trừ hoạt động đấu giá)
4649Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn xe đạp (kể cả xe đạp điện) và phụ tùng xe đạp;
4773Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xe đạp, kể cả xe đạp điện; – Bán lẻ phụ tùng xe đạp, kể cả phụ tùng xe đạp điện.
9529Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Sửa chữa xe đạp

Tag: khoa học kỹ thuật