Thủ tục đăng ký thêm địa điểm kinh doanh

Thủ tục đăng ký thêm địa điểm kinh doanh

Sau khi thành lập doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp có nhu cầu tiến hành kinh doanh tại một hoặc một số địa điểm doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung địa điểm kinh doanh . Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.  Doanh nghiệp đã có một hoặc một số địa điểm kinh doanh vẫn có thể đăng ký bổ sung địa điểm kinh doanh.Doanh nghiệp muốn lập thêm địa điểm kinh doanh, Thủ tục đăng ký thêm địa điểm kinh doanh như sau:

thêm điểm lập 08 quyết là gì thuế thuộc chi nhánh cách chuyển thuê google map hộ khác tỉnh đúng ở đâu 2018 tiếng anh business address yếu tố trọng văn diện mã bia bỏ môn con dấu xăng dầu dời chấm dứt in english tờ giải hạch phụ hà ngân hàng cá hóa đơn tại hải internet thế nào lại thuận lợi vàng miếng sjc mang nhà nghỉ ngoài online tìm bắc giang chọn phong thủy quán cà phê quần áo ăn quận bà trưng đống đa hoàng mai cấm rượu spa sang đồ trang thuốc tốt uống đh nghệ nhau giữa học mau minh kê khai thú y 2017 năm 2016 lựa phở 24 2 đứng đầu ai bí biểu biển cùng đặt tên mượn chợ kho kiểm tra nghiệm khái niệm tiền đất nghĩa nhượng vai trò vẽ vi phạm xử lý mức cứu nhiêu sai mở  phải  nộp  08  là  gì  công  ty  cách  chuyển  thuê  trên  google  map  phép  đổi  những  đúng  qua  mạng  đâu  2018

Hồ sơ đăng ký thêm địa điểm kinh doanh bao gồm:

-Thông báo lập địa điểm kinh doanh:

Nội dung thông báo gồm: Mã số doanh nghiệp; Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở); Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh; Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu địa điểm kinh doanh; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Biểu mẫu đăng ký thêm địa điểm kinh doanh quý khách có thể tham khảo tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hoặc liên hệ với Luật Ngô Gia để được cung cấp mẫu đăng ký thêm địa điểm kinh doanh.

thêm điểm lập 08 quyết là gì thuế thuộc chi nhánh cách chuyển thuê google map hộ khác tỉnh đúng ở đâu 2018 tiếng anh business address yếu tố trọng văn diện mã bia bỏ môn con dấu xăng dầu dời chấm dứt in english tờ giải hạch phụ hà ngân hàng cá hóa đơn tại hải internet thế nào lại thuận lợi vàng miếng sjc mang nhà nghỉ ngoài online tìm bắc giang chọn phong thủy quán cà phê quần áo ăn quận bà trưng đống đa hoàng mai cấm rượu spa sang đồ trang thuốc tốt uống đh nghệ nhau giữa học mau minh kê khai thú y 2017 năm 2016 lựa phở 24 2 đứng đầu ai bí biểu biển cùng đặt tên mượn chợ kho kiểm tra nghiệm khái niệm tiền đất nghĩa nhượng vai trò vẽ vi phạm xử lý mức cứu nhiêu sai mở  phải  nộp  08  là  gì  công  ty  cách  chuyển  thuê  trên  google  map  phép  đổi  những  đúng  qua  mạng  đâu  2018

Quy trình đăng ký thêm địa điểm kinh doanh

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Nếu như trước đây sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký bổ sung địa điểm kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần đăng ký thêm địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế. Tuy nhiên, theo quy định của Luật doanh nghiệp mới doanh nghiệp không cần đăng ký thêm địa điểm kinh doanh, đăng ký bổ sung địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế. Cơ quan đăng ký kinh doanh có nhiệm vụ thông báo về đăng ký thêm địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THÊM ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Luật Ngô Gia xin cung cấp dịch vụ lập địa điểm kinh doanh, đăng ký thêm địa điểm kinh doanh tới quý doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có nhu cầu lập địa điểm kinh doanh, đăng ký thêm địa điểm kinh doanh có thể liên hệ ngay với Luật Ngô Gia. Luật Ngô Gia sẽ chuẩn bị toàn bộ hồ sơ đăng ký thêm địa điểm kinh doanh và thay mặt quý khách thực hiện thủ tục đăng ký thêm địa điểm kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

0934562586