Thủ tục đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh

Thủ tục đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh

Một trong những thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh được các doanh nghiệp thực hiện nhiều nhất đó là thủ tục đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh. Nếu như trước đây thủ tục đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh 2013,  thủ tục đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh 2014 được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005 và nghị định 43/2010/NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký kinh doanh . Từ ngày 1/7/2015 khi luật doanh nghiệp mới có hiệu lực thi hành thì thủ tục đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh 2015, thủ tục đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh 2016 sẽ được thực hiện theo Luật doanh nghiệp 2014 và nghị định 78/2015/NĐ-CP. Thủ tục để đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh 2017 cũng không có gì thay đổi, số lượng hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh cũng ngày càng nhiều hơn do doanh nghiệp muốn mở rộng kinh doanh sang nhiều lĩnh vực. Ngoài ra, khi đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh, đặc biệt là ngành nghề kinh doanh có điều kiện về chứng chỉ, giấy phép hành nghề, doanh nghiệp không phải nộp chứng chỉ, giấy phép hành nghề kèm theo hồ sơ đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh mà chỉ cần khi bắt đầu kinh doanh, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện về giấy phép hành nghề.

Các doanh nghiệp muốn đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh nhưng chưa biết cách đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh như thế nào. Luật Ngô Gia xin hướng dẫn đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh tới quý doanh nghiệp thủ tục để đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh như sau:

thủ tục đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh:

– Thông báo đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh. Nội dung Thông báo bao gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

– Quyết định bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

– Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Các biểu mẫu đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh được quy định tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hoặc doanh nghiệp có thể liên hệ với Luật Ngô Gia để được cung cấp mẫu đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh.

thủ tục đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh

Quy trình đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh:

Doanh nghiệp muốn đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp muốn đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh có trụ sở. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh nhận đủ hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh hợp lệ. Doanh nghiệp muốn đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh sẽ được cấp giấy xác nhận về việc đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp có thể kinh doanh những ngành nghề đã bổ sung nếu đáp ứng các điều kiện kinh doanh của ngành nghề đó.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Luật Ngô Gia hướng dẫn đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh và cung cấp dịch vụ đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh tới quý doanh nghiệp. Các doanh nghiệp chưa biết cách đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh.

0934562586