Thủ tục giải thể văn phòng đại diện

Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện, thủ tục giải thể văn phòng đại diện

1.Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện

– Thông báo về việc giải thể văn phòng đại diện;

– Quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể văn phòng đại diện.

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện

  1. Thủ tục giải thể văn phòng đại diện

–  Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.

– Văn phòng đại diện bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện khi ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Trong trường hợp này.

– Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

Trên đây là hồ sơ giải thể chi nhánh, thủ tục giải thể chi nhánh để doanh nghiệp tham khảo.

Dịch vụ giải thể văn phòng đại diện

Dịch vụ doanh nghiệp 247 xin cung cấp tới doanh nghiệp dịch vụ giải thể văn phòng đại diện uy tín, trọn gói. Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi gặp Ms.Hà  Đt: 0934.562.586 để được tư vấn chi tiết về dịch vụ giải thể văn phòng đại diện.