Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Quý khách đang có dự án thành lập công cổ phần. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số kinh nghiệm thành lập công ty cổ phần cũng như hướng dẫn quý khách cách thành lập công ty cổ phần từ khi quý khách bắt đầu có kế hoạch thành lập công ty cổ phần cho đến khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty cổ phần.

Khi quyết định thành lập công ty cổ phần, cá nhân, tổ chức có thể biết về lợi ích thành lập công ty cổ phần. Lợi ích thành lập công ty cổ phần so với các loại hình doanh nghiệp khác đó là: Công ty cổ phần được phát hành chứng khoán để huy động vốn.

Trước khi tiến hành thủ tục thành lập công ty cổ phần, các thành viên sáng lập công ty cổ phần theo quy định của pháp luật gọi là cổ đông sáng lập công ty cổ phần có thể bàn bạc ký kết hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần(mẫu hợp đồng thành lập công ty cổ phần quý khách có thể liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn thành lập công ty cổ phần). Các cổ đông góp vốn thành lập công ty cổ phần có thể làm biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần hoặc làm biên bản họp thành lập công ty cổ phần để thỏa thuận góp vốn thành lập công ty cổ phần, thỏa thuận những vấn đề khác về thành lập công ty cổ phần.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Về vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần: vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần do các cổ đông công ty cổ phần quyết định khi thỏa thuận góp vốn thành lập công ty cổ phần. Tuy nhiên, đối với những ngành nghề cần vốn pháp định thành lập công ty cổ phần thì công ty cổ phần phải đáp ứng về vốn pháp định thành lập công ty cổ phần khi kinh doanh ngành nghề đó.

Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần: Công ty cổ phần có đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần; hội đồng quản trị công ty cổ phần, giám đốc hoặc tổng giám đốc. Công ty cổ phần phải thành lập ban kiểm soát công ty cổ phần theo quy định của pháp luật khi có 11 cổ đông trở lên.

Các giấy tờ thành lập công ty cổ phần: Các giấy tờ thành lập công ty cổ phần hay là hồ sơ thành lập công ty cổ phần bao gồm:

– Giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần(theo mẫu)

-Điều lệ công ty cổ phần;

-Danh sách cổ đông;

-Giấy tờ chứng thực tư pháp của cổ đông công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Phương thức thành lập công ty cổ phần: Để được cấp giấy phép thành lập công ty cổ phần. Công ty cổ phần nộp các giấy tờ thành lập công ty cổ phần nêu trên đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty cổ phần có trụ sở. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày công ty cổ phần nộp đủ hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần hợp lệ, công ty cổ phần sẽ được cấp giấy giấy phép thành lập công ty cổ phần.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty cổ phần, công ty cổ phần mới thành lập tiến hành khác dấu và làm thủ tục đăng ký mẫu dấu tới cơ quan đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, công ty cổ phần mới thành lập cần thực hiện các thủ tục thuế ban đầu như kê khai và đóng thuế môn bài, đăng ký phương pháp tính thuế.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Luật Ngô Gia xin cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần tới quý khách. Quý khách có nhu cầu đăng ký thành lập công ty cổ phần hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn thành lập công ty cổ phần và cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần.

0934562586