Thủ tục thành lập công ty cổ phần xây dựng

Thủ tục thành lập công ty cổ phần xây dựng

Xây dựng là một trong những lĩnh vực quan trọng của bất cứ quốc gia nào. Các nhân, tổ chức có thể thành lập công ty cổ phần xây dựng để xây dựng những công trình như cầu, đường, trường, trạm cho đến xây dựng những công trình cơ bản, thông thường như nhà các loại, các công trình khác.

Cá nhân, tổ chức đang có đề án thành lập công ty cổ phần xây dựng nhưng chưa biết hồ sơ thành lập công ty cổ phần xây dựng cần những gì, các bước thành lập công ty cổ phần xây dựng như thế nào. Luật Ngô Gia xin hướng dẫn thủ tục thành lập công ty cổ phần xây dựng tới quý khách như sau:

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Sau khi đã xây dựng xong đề án thành lập công ty cổ phần xây dựng. Cá nhân, tổ chức cần chuẩn bị bộ hồ sơ thành lập công ty cổ phần xây dựng.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần xây dựng, bao gồm:

-Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần xây dựng;

-Điều lệ công ty cổ phần xây dựng;

-Danh sách cổ đông góp vốn thành lập công ty cổ phần xây dựng;

-Bản sao CMND của cổ đông góp vốn thành lập công ty cổ phần xây dựng là cá nhân, bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông góp vốn thành lập công ty cổ phần là tổ chưc.

Các bước thành lập công ty cổ phần xây dựng

Cá nhân, tổ chức thành lập công ty cổ phần nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần xây dựng đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty cổ phần xây dựng có địa chỉ trụ sở. Sau khi nhận được hồ sơ thành lập công ty cổ phần xây dựng, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận và kiểm tra hồ sơ thành lập công ty cổ phần xây dựng. Nếu hồ sơ thành lập công ty cổ phần xây dựng chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho công ty cổ phần biết để bổ sung hồ sơ thành lập công ty cổ phần xây dựng. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thành lập công ty cổ phần xây dựng hợp lệ. Công ty cổ phần sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần.

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần xây dựng

Luật Ngô Gia xin cung cấp tới quý khách dịch vụ thành lập công ty cổ phần xây dựng. Quý khách có nhu cầu thành lập công ty cổ phần xây dựng hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần xây dựng.

0934562586