Thủ tục thành lập công ty nhỏ

Thủ tục thành lập công ty nhỏ

Ở nước ra hiện nay, các doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo quy định của pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp thì có thể hiểu doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp có tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng hoặc số lao động bình quân năm không quá 200 người được xác định là doanh nghiệp nhỏ. Những khó khăn của công ty nhỏ mới thành lập chủ yếu là khó có thể tiếp cận được nguồn vốn và các dự án đầu tư yêu cầu số vốn lớn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng có thể thành lập công ty với số vốn nhỏ để tiến hành hoạt động kinh doanh. Pháp Luật Việt Nam đã có quy định nhằm hộ trợ các doanh nghiệp nhỏ. Cụ thể, khoản 3 điều 6 Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

thành lập công ty nhỏ những khó khăn của công ty nhỏ mới thành lập

Cũng như các công ty khác, để thành lập công ty với số vốn nhỏ các nhà đầu tư cũng cần chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty nhỏ, Luật Ngô Gia xin hướng dẫn các nhà đầu tư cách thành lập công ty nhỏ.

Hồ sơ thành lập công ty nhỏ, bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp;
  • Điều lệ công ty;
  • Danh sách thành viên,cổ đông công ty;
  • Giấy tờ chứng thực cá nhân, tổ chức đối với thành viên, cổ đông công ty;
  • Hợp đồng với luật ngô gia về thành lập công ty

Công ty gửi hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty có trụ sở, sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, công ty sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty tiến hành khắc dấu và gửi thông báo mẫu dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh để hoàn tất thủ tục thành lập công ty.

Dịch vụ thành lập công ty với số vốn nhỏ

Các nhà đầu tư muốn thành lập công ty nhỏ nhưng chưa biết cách thành lập công ty nhỏ hãy liên hệ ngay với Luật Ngô Gia để được tư vấn về những khó khăn của công ty nhỏ mới thành lập và cung cấp dịch vụ thành lập công ty nhỏ trọn gói.

cách thành lập công ty nhỏ thành lập công ty với số vốn nhỏ

Tag: thành lập công ty siêu nhỏ, quy trình thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ, cách thành lập công ty với số vốn nhỏ, công ty nhỏ mới thành lập, quy định thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ, điều kiện thủ tục và chi phí thành lập doanh nghiệp nhỏ