Thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu

Thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu hàng hóa không phải là một ngành nghề kinh doanh mà xuất nhập khẩu hàng hóa một hoạt động hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có quyền xuất nhập khẩu hàng hóa mà công ty kinh doanh và cả những hàng hóa công ty không kinh doanh.

thành lập công ty xuất khẩu thành lập công ty xuất khẩu nông sản thành lập công ty xuất khẩu gạo

Tuy nhiên,  nếu hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành thì doanh nghiệp phải có đủ điều kiện mới được hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu:

– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân muốn xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thương mại hoặc các Bộ quản lý chuyên ngành.

– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải bảo đảm các quy định liên quan về kiểm dịch động thực vật, an toàn vệ sinh thực phẩm và tiêu chuẩn, chất lượng, phải chịu sự kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trước khi thông quan.

– Các hàng hóa khác không thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hoá cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và các hàng hóa không thuộc về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty xuất khẩu nông sản, thành lập công ty xuất khẩu gạo hay thành lập công ty xuất khẩu liên quan đến những mặt hàng hóa khác thì thủ tục thành lập công ty xuất khẩu trước hết trong danh mục ngành nghề kinh doanh của công ty cần có mã ngành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh mặt hàng hóa đó. Sau đó đăng ký thêm mã ngành hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu, chi tiết xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. Ngoài ra, khi đăng ký thành lập công ty xuất nhập khẩu, doanh nghiệp cần ghi “có” tại mục đăng ký xuất khẩu và tích vào ô thuế xuất nhập khẩu theo mẫu dưới đây:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc):     

Điện thoại: …………………………………………………………..

Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………..

2 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Quốc gia: ……………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………….Fax: …………………………..

Email: …………………………………………………………………

3 Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….
4 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập
X
Hạch toán phụ thuộc
5 Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

6 Tổng số lao động: 05
7 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT (có/không):Không
8 Đăng ký xuất khẩu (có/không):  CÓ
9 Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….

Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….

10 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):
  Giá trị gia tăng
X
  Tiêu thụ đặc biệt
  Thuế xuất, nhập khẩu
X
  Tài nguyên
  Thu nhập doanh nghiệp
X
  Môn bài
X
  Tiền thuê đất
  Phí, lệ phí
X
  Thu nhập cá nhân
X
  Khác
X
11 Ngành, nghề kinh doanh chính:

 

Quý khách có nhu cầu thành lập công ty xuất nhập khẩu nông sản, thành lập công ty xuất nhập khẩu gạo, thành lập công ty xuất nhập khẩu các loại hàng hóa khác hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được hướng dẫn cách thành lập công ty xuất khẩu và tư vấn về thủ tục thành lập công ty xuất khẩu.

thủ tục thành lập công ty xuất khẩu cách thành lập công ty xuất khẩu

One thought on “Thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu

  1. Cần xin danh sách công ty xuất nhập khẩu mới thành lập says:

    Ai có danh sách công ty xuất nhập khẩu mới thành lập không gửi cho mình với

Comments are closed.