Thủ Tục Thành Lập Kho Hàng Công Ty

Thực hiện thông báo lập kho hàng hay còn gọi là địa điểm kinh doanh

Nội dung thông báo thành lập kho hàng công ty bao gồm

a) Mã số doanh nghiệp

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở)

c) Tên, địa chỉ kho hàng

d) Lĩnh vực hoạt động

đ) Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh”.

mẫu thông báo thành lập kho hàng công ty bạn có thể tìm hiểu tại thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT

Tag: thủ tục thành lập kho hàng công ty, thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần