Tìm Hiểu Về Hóa Đơn Không Chịu Thuế

Hóa đơn không chịu thuế là gì

Không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (dựa theo khoản 7 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013

Cách viết hóa đơn không chịu thuế

a. Hóa đơn không chịu thuế GTGT
– Trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, Dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch chéo

b. Hóa đơn chịu thuế suất 0%
– Trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất viết là 0%, số thuế GTGT là 0.

c. Hóa đơn không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
– Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Mẫu hóa đơn không chịu thuế

hoa-don-khong-chiu-thue

Các đối tượng không chịu thuế GTGT.

Các đối tượng không chịu thuế GTGT năm 2018 được quy định cụ thể, chi tiết tại Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (Hướng dẫn Nghị định số 209/2013/NĐ-CP) và được sửa đổi, bổ sung bởi các Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016

Các đối tượng không chịu thuế GTGT chủ yếu là các sản phẩm từ nông nghiệp, lâm nghiệp, các sản phẩm phục vụ người khuyết tật, giáo dục, các hoạt động cộng đồng, an ninh quốc phòng….

 

 

 

Tag: xuất gtgt hóa hàng không quy thuế cách gtgt mẫu phần mềm mua hướng hạch cho mặt cần thương mại thế nào trực tiếp trị gia tăng điện tử với