Tư vấn luật xây dựng

Tổng đài tư vấn luật xây dựng của chúng tôi là một nhánh chuyên sâu chuyên tư vấn và giải đáp các vấn đề của khách hàng theo quy định của luật xây dựng.

tư vấn luật xây dựng tư vấn pháp luật xây dựng

Chúng tôi tư vấn toàn bộ các vấn đề liên quan đến luật xây dựng:

  • Tư vấn các loại bảo hiểm trong đầu tư xây dựng
  • Tư vấn các điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng
  • Tư vấn hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng
  • Tư vấn điều chỉnh giấy phép xây dựng, gia hạn giấy phép, cấp lại giấy phép…
  • Tư vấn luật xây dựng liên quan đến xây dựng công trình như: điều kiện khởi công, các yêu cầu liên quan, quyền và nghĩa vụ của nhà thầu
  • Tư vấn quy định hợp đồng xây dựng phù hợp quy định của luật xây dựng
  • Tư vấn cách soạn nội dung hợp đồng xây dựng.
  • Tư vấn các trường hợp chấm dứt hợp đồng xây dựng
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến thanh lý hợp đồng xây dựng
  • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến luật xây dựng

Tổng đài tư vấn luật xây dựng sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho khách hàng. Đồng thời chúng tôi sẽ bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của quý khách

Quý khách có thể lưu số điện thoại tư vấn pháp luật vào danh bạ, để có thể được tư vấn pháp luật qua điện thoại khi cần thiết