Xuất hóa đơn không có trong đăng ký kinh doanh

Xuất hóa đơn không có trong đăng ký kinh doanh

Công ty chúng tôi đang có một câu hỏi mong được Luật Ngô Gia giải đáp.

Theo quy định của luật doanh nghiệp mới, trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn thể hiện ngành nghề kinh doanh. Vậy, doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn không có trong đăng ký kinh doanh đối với những ngành nghề mà doanh nghiệp chưa đăng ký kinh doanh không.

Trả lời:

Luật Ngô Gia xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn có nội dung về ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp vẫn phải nộp danh mục ngành nghề kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp. Như vậy, doanh nghiệp không xuất hóa đơn cho ngành nghề mà doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh. Muốn xuất hóa đơn, doanh nghiệp cần làm thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh

Luật Ngô Gia xin gửi tới quý khách dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh. Quý khách có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi ngành nghề kinh doanh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.

0934562586