Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có thể chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và cung cấp các dịch vụ về doanh nghiệp, Luật DeHa xin gửi tới các doanh nghiệp dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp như sau:

 Các hình thức chuyển đổi doanh nghiệp

  • Chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên sang công ty  TNHH 2 thành viên trở lên
  • Chuyển đổi từ công ty TNHH 2 thành viên sang công ty  TNHH 1 thành viên trở lên
  • Chuyển đổi công ty TNHH sang công ty Cổ phần
  • Chuyển đổi công ty Cổ phần sang công ty TNHH
  • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH, công ty Cổ phần

 Khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chuyển đổi của Luật DeHa, Quý doanh nghiệp sẽ được:

  • Tư vấn về điều kiện chuyển đổi và thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
  • Chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
  • Đại điện doanh nghiệp thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh  nghiệp
  • Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền
  • Nhận kết quả thực hiện thủ tục chuyển đổi và gửi kết quả tới quý doanh nghiệp

 

 Điều kiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 Điều kiện chuyển đổi công ty TNHH – cổ phần
Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần theo nếu đáp ứng đủ 1 trong các điều kiện dưới đây:

 – Chuyển đổi bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
– Chuyển đổi không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức/cá nhân khác;
– Chuyển đổi bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;
– Kết hợp các phương thức trên
– Khi thực hiện chuyển đổi, Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

 Điều kiện chuyển đổi công ty cổ phần – TNHH 1TV
Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên nếu có một trong các điều kiện sau:

 – Công ty cổ phần chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu công ty cổ phần theo quy định.
– Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại;
– Một tổ chức/ cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;
– Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đã đăng ký. Công ty chuyển đổi sẽ kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

 Điều kiện chuyển đổi công ty cổ phần thành – TNHH 2 thành viên

 Công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo cách sau đây:

 – Chuyển đổi sang công ty TNHH đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
– Chuyển đổi sang công ty TNHH đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
– Chuyển đổi mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;
– Kết hợp các cách trên.
– Điều kiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong trường hợp này đó là Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định.

 Điều kiện chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân – TNHH
Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty TNHH theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện sau đây:

 – Có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28
– Chủ công ty tư nhân phải là chủ sở hữu công ty hoặc thành viên
– Chủ công ty tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
– Chủ công ty tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của công ty tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
– Chủ công ty tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của công ty tư nhân.

 

 Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp gồm những gì :

 Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phụ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp chuyển đổi và được chuyển đổi :

 – Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu)
– Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc thay đổi của: Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên); Hội đồng thành viên của công ty (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên); Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
– Điều lệ công ty (đối với công ty TNHH và công ty cổ phần)
– Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần)
– Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư
– Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư mới: Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác còn hiệu lực

 Đối với nhà đầu tư là pháp nhân thì cần có: Bản sao hợp lệ quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác;
Đối với nhà đầu tư nước ngoài thì những giấy tờ cá nhân cần phải được Hợp pháp hóa lãnh sự
Kèm theo một số giấy tờ:
Trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên trở lên:
– Hợp đồng chuyển nhượng (kèm theo các giấy tờ chứng minh) hoặc giấy tờ xác nhận việc tặng, cho một phần quyền sở hữu của công ty đối với trường hợp chủ sở hữu chuyển nhượng, tặng cho một phần quyền sở hữu công ty cho một hoặc một số cá nhân khác.
Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp nếu chủ sở hữu huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số cá nhân khác
Trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên trở lên sang công ty TNHH một thành viên:
– Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các giấy tờ chứng minh
Trường hợp chuyển từ công ty cổ phần sang công ty TNHH và ngược lại:
– Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các giấy tờ chứng minh hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

 Quy trình thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp như thế nào :

 Doanh nghiệp nộp hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh  nghiệp có trụ sở. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng  nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp được chuyển đổi.

 Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp được chuyển đổi tiến hành khắc mẫu con dấu và thực hiện thủ tục thông báo thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp.

 Lưu ý khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 – Tài sản khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Tài sản của công ty được chuyển đổi sẽ được chuyển giao sang cho công ty chuyển đổi.

 – Nghĩa vụ thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Các nghĩa vụ về thuế , bảo hiểm, nghĩa vụ với người lao động của công ty được chuyển đổi sẽ được chuyển giao sang công ty chuyển đổi.

  

 Quý doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh  nghiệp hãy liên hệ trực tiếp với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.