Dịch vụ giải thể chi nhánh/ VPĐD/ ĐĐKD

Dịch vụ giải thể chi nhánh/ VPĐD/ ĐĐKD

 Với nhiều năm kinh nghiệp trong việc tư vấn và cung cấp các dịch vụ về doanh nghiệp, Luật DeHa xin gửi tới các doanh nghiệp:

 • Dịch vụ giải thể doanh nghiệp;
 • Dịch vụ giải thể chi nhánh;
 • Dịch vụ giải thể văn phòng đại diện;
 • Dịch vụ giải thể địa điểm kinh doanh

 Khi Quý doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của Luật DeHa, doanh nghiệp sẽ được:

 • Tư vấn về các thủ tục giải thể chi nhánh/ VPĐD/ ĐĐKD
 • Soạn thảo hồ sơ chấm dứt chi nhánh/ VPĐD/ ĐĐKD
 • Đại diện doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt chi nhánh/ VPĐD/ ĐĐKD
 • Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ và thông báo tới quý doanh nghiệp
 • Nhận kết quả thực hiện thủ tục và gửi kết quả tới doanh nghiệp

 Quý doanh nghiệp có nhu cầu giải thể công ty, giải thể đơn vị trực thuộc hãy liên hệ trực tiếp với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ.

 cửa hạch phụ khác tỉnh độc tại tuc giai the nhanh 2

Thủ tục giải thể chi nhánh/ VPĐD/ ĐĐKD

 Luật DeHa xin chia sẻ thủ tục giải thể chi nhánh/ VPĐD/ ĐĐKD để doanh nghiệp tham khảo:

 Căn cứ điều 206 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 60 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định về thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh như sau:

 Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

 Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm:

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo mẫu
 • Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

 Hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

 • Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

 Quy trình thực hiện thủ tục chấm dứt chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh

 Doanh nghiệp nộp hồ sơ chấm dứt chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh có địa chỉ trụ sở. Sau khi nhận được hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

 Lưu ý: Trước khi thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh/văn phòng đại diện tới cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế khi giải thể chi nhánh/ văn phòng đại diện với cơ quan quản lý thuế.

Thủ tục giải thể chi nhánh/văn phòng đại diện nước ngoài

 • Thông báo về việc giải thể Văn phòng đại diện, giải thể Chi nhánh nước ngoài theo mẫu ;
 • Bản sao văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh hoặc bản sao Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh của Cơ quan cấp Giấy phép;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 • Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh.-
 • Biên bản họp của hội đồng thành viên đối với công ty tnhh, của hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về việc giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện
 • Quyết định của hội đồng thành viên đối với công ty tnhh, của hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về việc giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Văn bản hủy con dấu (nếu có )

 Quy trình thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh/văn phòng đại diện nước ngoài:

 Thương nhân nước ngoài nộp bộ hồ sơ giải thể Văn phòng đại diện nước ngoài, Chi nhánh nước ngoài trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp giấy phép. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

 Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của mình về việc giải thể Văn phòng đại diện nước ngoài, giải thể Chi nhánh nước ngoài.

 Quý doanh nghiệp có nhu cầu chấm dứt chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hãy liên hệ trực tiếp với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp các dịch vụ về doanh nghiệp.