Dịch vụ xin Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

 Dịch vụ xin Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

 Để một trung tâm ngoại ngữ có thể hoạt động thì chủ thể mở trung tâm ngoại ngữ cần thực hiện theo hai bước đó là cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ và cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ. Luật DeHa xin cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục xin Giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ như sau:

 Bước 1: Thực hiện thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

 Ở Bước này chúng tôi sẽ thực hiện thủ tục thành lập công ty đăng ký kinh doanh các ngành nghề về dạy ngoại ngữ

 Hồ sơ thành lập công ty hoạt động trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên/cổ đông công ty ( đối với công ty tnhh 2 thành viên/công ty cổ phần)
 • Bản sao Giấy tờ chứng thực cá nhân đối với thành viên/cổ đông công ty là cá nhân; Giấy chứng nhận doanh nghiệp/quyết định thành lập đối với thành viên/cổ đông là tổ chức
 • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đối với chủ sở hữu/ thành viên/cổ đông công ty nước ngoài

 Quy trình thành lập công ty hoạt động trung tâm ngoại ngữ

 Hồ sơ thành lập công ty hoạt động trung tâm ngoại ngữ được nộp tới Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi trung tâm ngoại ngữ có địa chỉ trụ sở. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty hoạt động trung tâm ngoại ngữ.

 Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tiến hành khắc dẫu và thông báo sử dụng mẫu dấu của doanh nghiệp lên hệ thống Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

 Bước 2: Thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

 Sau khi thành lập công ty hoạt động trung tâm ngoại ngữ, chúng tôi sẽ thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ như sau:

 Hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
 • Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm;
 • Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
 • Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;
 • Các quy định về học phí, lệ phí;
 • Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

 Quy trình thực hiện thủ tục cấp Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

 Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở giáo dục và đào tạo, Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì Sở giáo dục và đào tạo thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm.

 Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

 Lưu ý: Thời hạn Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ chỉ có 01 năm nên hàng năm trung tâm cần làm thủ tục gia hạn giấy phép trung tâm ngoại ngữ

 Dịch vụ thành lập và xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

 Luật DeHa xin gửi tới Quý khách dịch vụ thành lập và xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ uy tín, tiết kiệm. Quý khách có nhu cầu thành lập và xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ.