Dịch vụ tư vấn mua bán, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp

 Dịch vụ tư vấn mua bán, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp

 Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và cung cấp các dịch vụ về doanh nghiệp, Luật DeHa xin gửi tới Quý doanh nghiệp dịch vụ tư vấn mua bán, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý doanh nghiệp sẽ được:

 • Tư vấn các quy định về mua bán, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp
 • Chuẩn bị hồ sơ mua bán, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Nhận kết quả thực hiện thủ tục và gửi kết quả tới doanh nghiệp

 sàn cũ ban cong xác cần muabandoanhnghiep m&a cty xây dựng 2 xuất nhượng nghiep xe đứng tên 2014 giáo ví dụ bài tập từ a z pdf kiện thức 195 thuế hạch thu cao ngoại tệ giữa giao gì nguồn lực hộ đình môi giới thi môn trái phiếu ngân việt nam ở hóa đơn khu chế hoá bất phá tphcm tin azura ô tô 17 dsp datc amway mạng điện eptc galaxy vamc gỗ thuốc dược phẩm bên oto kim kế ngành otc mtv ma tích tắc xấu online tế đất uy tín to dien tai chất cửa dầu nhớt castrol prudential shinhan finance hoa don do đồ

 Quy trình mua bán, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp

 So sánh hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp

 Mua bán doanh nghiệp: Mua bán là việc doanh nghiệp sẽ có chủ sở hữu mới, chủ sở hữu mới sẽ tiếp quản hoạt động của doanh nghiệp.

 Khi một công ty mua lại hoặc thôn tính một công ty khác và đặt mình vào vị trí chủ sở hữu mới thì thương vụ đó được gọi là Mua bán. Về pháp lý, công ty bị mua lại không còn tồn tại, còn công ty tiến hành mua lại sẽ ‘tiếp quản” toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty kia.

 Hợp nhất doanh nghiệp: Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

 Sáp nhập doanh nghiệp: Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

 Chia doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới trong một trong các trường hợp sau đây:

 – Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

 -Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới;

 – Kết hợp cả hai trường hợp quy định nêu trên

 Tách doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

 Thủ tục mua bán, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp

 Thủ tục mua bán doanh nghiệp

 Tùy loại hình doanh nghiệp mà khi mua bán doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thành viên, thay đổi loại hình doanh nghiệp.

 Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu, thành viên công ty:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên công ty
 • Quyết định của chủ sở hữu/thành viên công ty về việc thay đổi chủ sở hữu, thành viên công ty
 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty ( đối với công ty tnhh 1 thành viên)
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Bản sao chứng thực của chủ sở hữu mới, thành viên mới
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi mua bán doanh nghiệp. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho doanh nghiệp với thông tin đã được thay đổi.

 Thủ tục chia doanh nghiệp

 Hồ sơ chia doanh nghiệp

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên/cổ đông công ty
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của cổ đông, thành viên công ty là cá nhân; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông, thành viên doanh nghiệp là tổ chức;
 • Nghị quyết của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia.
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục chia doanh nghiệp

 Quy trình thực hiện thủ tục chia doanh nghiệp:

 Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

 Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty mới. Trường hợp công ty mới có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty bị chia có trụ sở chính thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính công ty mới phải thông báo việc đăng ký doanh nghiệp công ty mới cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 Thủ tục tách doanh nghiệp

 Hồ sơ tách doanh nghiệp

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên/cổ đông công ty
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của cổ đông, thành viên công ty là cá nhân; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông, thành viên doanh nghiệp là tổ chức;
 • Nghị quyết của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia.
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục tách doanh nghiệp

 Quy trình thực hiện thủ tục tách doanh nghiệp:

 Doanh nghiệp nộp hồ sơ tách doanh  nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

 sàn cũ ban cong xác cần muabandoanhnghiep m&a cty xây dựng 2 xuất nhượng nghiep xe đứng tên 2014 giáo ví dụ bài tập từ a z pdf kiện thức 195 thuế hạch thu cao ngoại tệ giữa giao gì nguồn lực hộ đình môi giới thi môn trái phiếu ngân việt nam ở hóa đơn khu chế hoá bất phá tphcm tin azura ô tô 17 dsp datc amway mạng điện eptc galaxy vamc gỗ thuốc dược phẩm bên oto kim kế ngành otc mtv ma tích tắc xấu online tế đất uy tín to dien tai chất cửa dầu nhớt castrol prudential shinhan finance hoa don do đồ

 Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp

 Hồ sơ hợp nhất doanh nghiệp

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên/cổ đông công ty
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của cổ đông, thành viên công ty là cá nhân; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông, thành viên doanh nghiệp là tổ chức;
 • Biên bản họp của các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất.
 • Nghị quyết của các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị hợp nhất.
 • Hợp đồng hợp nhất;
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục hợp nhất doanh nghiệp

 Quy trình thực hiện thủ tục hợp nhất doanh nghiệp:

 Sau khi đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị hợp nhất trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty hợp nhất. Trường hợp công ty bị hợp nhất có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính công ty hợp nhất thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty hợp nhất phải thông báo việc đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính công ty bị hợp nhất để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị hợp nhất trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

 Hồ sơ sáp nhập doanh nghiệp

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên/cổ đông công ty
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của cổ đông, thành viên công ty là cá nhân; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông, thành viên doanh nghiệp là tổ chức;
 • Hợp đồng sáp nhập;
 • Nghị quyết thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty nhận sáp nhập;
 • Biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty nhận sáp nhập;
 • Nghị quyết thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của công ty bị sáp nhập.
 • Biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của công ty bị sáp nhập.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.

 Quy trình thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp:

 Cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị sáp nhập trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty nhận sáp nhập.

 Trường hợp công ty bị sáp nhập có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính công ty nhận sáp nhập thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty nhận sáp nhập thông báo việc đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính công ty bị sáp nhập để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị sáp nhập trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  

 Quý doanh nghiệp có nhu cầu mua bán, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp hãy liên hệ trực tiếp với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ.