Dịch vụ làm giấy phép bưu chính

Dịch vụ làm giấy phép bưu chính

 Giấy phép bưu chính là gì ?

 Giấy phép bưu chính là giấy phép do Bộ thông tin và truyền thông cấp cho doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp được phép kinh doanh dịch vụ bưu chính theo quy định của pháp luật.

 Điều kiện cấp giấy phép bưu chính

 – Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;

 – Có khả năng tài chính theo quy định;

 + Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam;

 + Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.

 – Có nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép;

 – Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;

 – Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

 

Thủ tục cấp giấy phép bưu chính

 Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính:

 – Giấy đề nghị giấy phép bưu chính (theo mẫu);

 – Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;

 – Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có);

 – Phương án kinh doanh;

      Phương án kinh doanh, gồm các nội dung chính sau:

 + Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (e-mail) của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, trang tin điện tử (website) của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác;

 + Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ;

 + Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ;

 + Quy trình cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát;

 + Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày chi tiết về phạm vi hợp tác, công tác phối hợp trong việc bảo đảm an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ);

 + Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính;

 + Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế – xã hội của phương án thông qua các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, chi phí, số lượng lao động, thuế nộp ngân sách nhà nước, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong 03 năm tới kể từ năm đề nghị cấp phép.

 – Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

 – Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

 – Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

 – Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

 – Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

 – Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;

 – Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài;

 Quy trình thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

 • Đối với hồ sơ xin cấp phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh: Sở Thông tin Truyền thông của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động.
 • Đối với hồ sơ xin cấp phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế: Bộ Thông tin Truyền thông

 Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày có đủ hồ sơ hợp lệ.

DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP GIẤY  PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

 Luật Ngô Gia xin gửi tới quý khách dịch vụ xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính. Quý khách sử dụng dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính của Luật Ngô Gia sẽ được:

 • Tư vấn điều kiện đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ thủ tục Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Nhận Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính và giao lại cho khách hàng Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Tư vấn cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Tư vấn các thủ tục pháp lý sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp.

 Quý khách có nhu cầu xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính hãy liên hệ trực tiếp với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính