Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh

 Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh

 Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và cung cấp các dịch vụ về doanh nghiệp, Luật DeHa xin gửi tới các doanh nghiệp dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

  • Tư vấn về hoạt động của địa điểm kinh doanh và thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh
  • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh
  • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh
  • Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền
  • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và gửi Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh đến quý khách.

 thay đổi qua mạng trên phép giải dia diem hướng dẫn quyết định nên chi nhánh hay dang ky cách quận online thuê thanh lap gia re công ty cổ phần thêm

 Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh

 Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Địa điểm kinh doanh thường được doanh nghiệp mở tại cùng tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng có thể mở địa điểm kinh doanh khác tỉnh nơi doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính.

 Hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh

  • Thông báo đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh theo mẫu
  • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh

 Quy trình thực hiện thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh

 Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi địa điểm kinh doanh có địa chỉ trụ sở.

 Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh tới doanh nghiệp.

  

 Quý doanh nghiệp có nhu cầu thành lập địa điểm kinh doanh hãy liên hệ trực tiếp với Luật DeHa để được tư  vấn và cung cấp dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh