Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài Vào Việt Nam

 Hai cuộc hội nhập lớn WTO và TPP đã đem lại muôn vàn cơ hội để các nhà đầu tư có cơ hội đầu tư quốc tế, đầu tư đa quốc gia. Pháp luật Việt Nam cũng đã có sự điều chỉnh để thu hút các nhà đầu tư  nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Vậy để đầu tư vào Việt Nam các nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện những thủ tục gì ? Để hỗ trợ các nhà đầu tư có thể thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư nhanh chóng, đúng pháp luật. Dvdn247 xin gửi tới các nhà đầu tư dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam với các nội dung dưới đây:

Các dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam mà chúng tôi cung cấp

 • Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
 • Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
 • Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
 • Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty có vốn nước ngoài

 

Quy trình các bước thực hiện dịch vụ đăng ký đầu tư nước ngoài tại Việt Nam/ Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài

Nội dung Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Đối tượng Đối với nhà đầu tư nước ngoài xin cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng có sự thay đổi về nội dung đăng ký đầu tư như: thay đổi tên dự án đầu tư; thay đổi lĩnh vực đầu tư, thay đổi địa chỉ thực hiện dự án đầu tư, thay đổi vốn đầu tư, thay đổi nhà đầu tư….
Tư vấn về thủ tục Tư vấn về điều kiện của nhà đầu tư nước ngoài

 -Tư vấn về vốn đầu tư

 -Tư vấn lĩnh vực ngành nghề đầu tư

 -Tư vấn địa chỉ thực hiện dự án đầu tư

 -Tư vấn các vấn đề về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 -Tư vấn các vấn đề liên quan khác theo yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài

 

-Tư vấn các trường hợp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh  giấy chứng nhận đăng ký đâu tư

 -Tư vấn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 -Tư vấn các vấn đề liên quan khác theo yêu cầu của nhà đầu tư

  

Thủ tục thực hiện

 Đối với những dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

 Đối với những dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

 – Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

 – Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

 – Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

 – Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

 – Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

 – Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

 – Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

 Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị: 04 bản

  

 Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

 – Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

 – Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

 – Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

 – Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

 – Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

 – Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

 – Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

 – Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

 – Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC ;

 Ngoài ra, nếu nhà đầu tư ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, kèm theo hồ sơ cần có:

 Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Nhà đầu tư và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả;

 – Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật;

 – Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đi thực hiện thủ tục.

  

Quy trình cung cấp dịch vụ

 Bước 1: Tư vấn về thủ tục đăng ký đầu tư

 Bước 2: Tiếp nhận thông tin và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư

 Các nhà đầu tư cung cấp thông tin liên quan đến dự án đầu tư theo phiếu cung cấp thông tin do chúng tôi chuẩn bị và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư với Luật Ngô Gia để chúng tôi có cơ sở chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư.

 Bước 3: Soạn thảo hồ sơ đăng ký đầu tư

 Trên cơ sở thông tin quý khách hàng cung cấp, chúng tôi sẽ soạn thảo hồ sơ đăng ký đầu tư và gửi hồ sơ để khách hàng kiểm tra, ký hồ sơ đăng ký đầu tư.

 Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ đăng ký đầu tư tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Sau khi quý khách hàng ký đầy đủ vào hồ sơ, chúng tôi sẽ đại diện quý khách nộp hồ sơ đăng ký đầu tư

 Bước 5: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư và gửi kết quả tới quý khách

 Sau khi nhận kết quả từ Cơ quan đăng ký đầu tư, Luật Ngô Gia sẽ giao kết quả cho quý khách hàng và hoàn thành các thủ tục có liên quan.

 Bước 6: Thực hiện thủ tục thành lập công ty theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chúng tôi sẽ thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trên cơ sở Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp, tiến hành khắc dấu và thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh.

  

 Bước 1: Tư vấn về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 Bước 2: Tiếp nhận thông tin và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 Các nhà đầu tư cung cấp thông tin liên quan đến dự án đầu tư theo phiếu cung cấp thông tin do chúng tôi chuẩn bị và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư với Luật Ngô Gia để chúng tôi có cơ sở chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 Bước 3: Soạn thảo hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 Trên cơ sở thông tin quý khách hàng cung cấp, chúng tôi sẽ soạn thảo hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và gửi hồ sơ để khách hàng kiểm tra, ký hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 Sau khi quý khách hàng ký đầy đủ vào hồ sơ, chúng tôi sẽ đại diện quý khách nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tới cơ quan có thẩm quyền.

 Bước 5: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư và gửi kết quả tới quý khách

 Sau khi nhận kết quả từ Cơ quan đăng ký đầu tư, Luật Ngô Gia sẽ giao kết quả cho quý khách hàng và hoàn thành các thủ tục có liên quan.

 Bước 6: Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được điều chỉnh, chúng tôi sẽ thực hiện thủ tục thay đổi nội dung  đăng ký doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên cơ sở nội dung Giấy chứng nhận đầu tư đã được điều chỉnh.

 

Thời gian thực hiện 30 ngày làm việc 30 ngày làm việc
Kết quả nhà đầu tư nhận được ·         Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

 ·         Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 ·         Con dấu doanh nghiệp

 ·         Dấu chức danh của người đại diện theo pháp luật

·         Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh;

 ·         Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được điều chỉnh

  

 Lưu ý:  Sau khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, trường hợp công ty kinh doanh những ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh có điều kiện thì công ty cần phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh trước khi kinh doanh ngành  nghề kinh doanh có điều kiện đó.

 Các dịch vụ liên quan đến giấy phép kinh doanh của công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

 • Giấy phép phân phối
 • Giấy phép kinh doanh bưu chính
 • Giấy phép kinh doanh vận tải
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành
 • Giấy phép lao động ( người lao động nước ngoài)
 • Thẻ tạm trú ( người lao động nước ngoài)
 • Các giấy phép khác theo lĩnh vực ngành nghề mà doanh nghiệp hoạt động

 Trên đây là dịch vụ tư vấn đầu tư của chúng tôi, Quý khách có nhu cầu đăng ký đầu tư vào Việt Nam, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư.