Tư vấn đất đai

Tư vấn pháp luật đất đai là gì

 Tư vấn pháp luật đất đai là hoạt động tư vấn chuyên môn trong lĩnh vực đất đai bao gồm tư vấn về các thủ tục và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực đất đai.

 sư  số  điện  thoại  giỏi  miễn  phí  tìm  đà  nẵng  tổng  đài  qua  facebook  online  công  ty  hội  xã  thành  lập  kỹ  năng  trực  tuyến  email  bài  tập  tại  hà  nội  điều  kiện  mở  khái  niệm  hình  thức  bình  dương  địa  hải  cần

Các lĩnh vực tư vấn đất đai

 • Tư vấn quy định về sở hữu về đất đai, quản lý nhà nước về đất đai, tư vấn về người sử dụng đất, nguyên tắc sử dụng đất và những hành vi nghiêm cấm trong sử dụng đất;
 • Tư vấn quy định pháp luật và thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Tư vấn quy định về đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;
 • Tư vấn về thủ tục hành chính đối với đất đai:

           – Tư vấn thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất

             + Tư vấn chuẩn bị hồ sơ đăng ký;

             + Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký;

         + Tư vấn cung ứng dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh vực nhà đất;

         – Thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất, thuê đất

         – Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất;

            + Tư vấn chuẩn bị hồ sơ;

            + Tư vấn trình tự, thủ tục chuyển đổi;

            + Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan;

       – Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

       – Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

      + Tư vấn chuẩn bị, soạn thảo các hợp đồng (chuyển nhượng, tặng cho…) quyền sử dụng đất, soạn thảo di chúc phân chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất …

         + Tư vấn trình tự, thủ tục sang tên;

        + Cung ứng dịch vụ tư vấn và thực hiện các yêu cầu sang tên chuyển chủ cho khách hàng;

       – Thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất;

       – Thủ tục đăng ký thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;

      – Thủ tục đăng ký, xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất;

      – Tư vấn giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về Đất đai.

 • Tư vấn quy định pháp luật về quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản;
 • Tư vấn chế độ sử dụng các loại đất và thời hạn sử dụng đất:

         – Tư vấn quy định về đất nông nghiệp;

         – Tư vấn quy định về đất phi nông nghiệp;

         – Tư vấn quy định về đất chưa sử dụng;

 • Tư vấn quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất:

         – Tổ chức sử dụng đất;

        – Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng đât;

         – Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất.

 • Tư vấn vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng khi có quyết định thu hồi đất
 • Tư vấn khiếu nại đất đai
 • Tham gia tranh tụng về đất đai khi khách hàng yêu cầu
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng

Văn phòng tư vấn đất đai

 Là một trong những văn phòng tư vấn đất đai, Luật DeHa xin tới các Quý khách dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai uy tín, chuyên nghiệp. Quý khách có  nhu cầu tư vấn về pháp luật đất đai hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.