3 mẫu đơn xin nghỉ thai sản thông dụng

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

ĐƠN XIN NGHỈ VỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: – Ban Giám đốc Công ty ……………(1)
  – Phòng hành chính nhân sự
  – Trưởng bộ phận …………..……… (2)

Tên tôi là:………………………..……..…………………………Sinh ngày…………………….

Chức vụ:………………………………………………….….. Vị trí công tác:…………………….

Số CMTND:……………………………….. Ngày cấp………………………….. Nơi cấp………………..

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………….

Hiện nay, tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Ngày dự kiến sinh là…..

Để đảm bảo sức khỏe và có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho việc sinh con, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./….đến ngày……/…../…..(3)

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho……………………..(4) hiện đang công tác tại………………(5).

Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc đúng thời hạn và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc

……….., ngày…..tháng…..năm……

Người làm đơn

Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ thai sản

(1) Công ty nơi người lao động đang làm việc.

(2) Bộ phận người lao động đang làm việc trực tiếp.

(3) Thời gian nghỉ 06 tháng.

(4) Người trực tiếp nhận bàn giao công việc.

(5) Phòng nơi người nhận bàn giao công việc đang công tác.

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho chồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:              – Ban Giám đốc Công ty ……………(1)

                             – Phòng hành chính nhân sự

                             – Trưởng bộ phận …………..……… (2)

Tên tôi là:………………………..……..…………………………Sinh ngày…………………….

Chức vụ:………………………………………………….….. Vị trí công tác:…………………….

Số CMTND:……………………………….. Ngày cấp………………………….. Nơi cấp………………..

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………….

Hiện nay, vợ tôi vừa sinh con ngày…………..….

Để có thời gian chăm sóc vợ và con mới sinh, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./…..đến ngày……/…../….. (3)

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho…………………….…(4) hiện đang công tác tại…………………………………………(5)

Nếu có vấn đề phát sinh về công việc quan trọng, tôi cam kết sẽ hỗ trợ giải quyết nhanh nhất.

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc

……….., ngày…..tháng…..năm……

Người làm đơn

Hướng dẫn viết mẫu Đơn xin nghỉ thai sản năm 2020 cho chồng khi vợ sinh con

(1) Công ty nơi người lao động đang làm việc.

(2) Bộ phận người lao động đang làm việc trực tiếp.

(3) Thời gian được phép nghỉ.

(4) Người trực tiếp nhận bàn giao công việc.

(5) Phòng nơi người nhận bàn giao công việc đang công tác.

Mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau thai sản

Nghỉ dưỡng sức sau sinh là một trong những chính sách nhân ái của pháp luật đối với người lao động nữ khi thực hiện chế độ thai sản. Mục đích của quy định này nhằm tạo điều kiện để người lao động nữ có thể thực hiện tốt thiên chức làm mẹ, đồng thời có thêm thời gian nghỉ ngơi mà vẫn đảm bảo thu nhập.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-

ĐƠN XIN NGHỈ DƯỠNG SỨC SAU SINH

Kính gửi: – Ban Giám đốc Công ty (1)………………………………..

– Trưởng phòng Hành chính Nhân sự (2)

– Trưởng phòng (3)…………………………………………

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………….

Số CMND: ………………… Ngày cấp: ……………. Nơi cấp:………….….

Địa chỉ nơi ở hiện tại (4): …………………………………………………………………..

Đơn vị công tác (5): ……………………………………….. Chức vụ (6): ……………..

Điện thoại liên hệ (7): ……………………………………………………………………….

Ngày …… tháng….. năm.…, tôi có sinh con thứ (8) ……… (Sinh mổ/sinh thường) và đã được nghỉ chế độ thai sản theo quy định của nhà nước là (9)……. tháng (từ ngày ..…/……/…… đến ngày ……/……/…..).

Tuy nhiên, do sức khỏe còn yếu, không đảm bảo để tiếp tục làm việc nên tôi làm đơn này xin nghỉ chế độ dưỡng sức sau sinh là (10)…… ngày (từ ngày ..…/……/…… đến ngày ……/……/…..).

Kính đề nghị Ban Giám đốc Công ty, Quý phòng ban xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ tôi.

Tôi cam kết sẽ trở lại làm việc đúng thời gian nêu trên và chấp hành đầy đủ các nội quy của công ty .

Tôi xin chân thành cảm ơn.

…………, ngày …… tháng …… năm…….

Giám đốc

(Duyệt)

Phòng Nhân sự

(Xác nhận)

Người quản lý

(Xác nhận)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết Đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh mới nhất

(1) Phụ thuộc vào nơi người lao động làm việc: công ty, cơ quan, đơn vị, tổ chức,…

(2) Người lao động nên nắm rõ cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình để ghi chính xác bộ phận quản lý nhân sự có thẩm quyền.

(3) Bộ phận, đơn vị quản lý trực tiếp người lao động.

(4) Ghi cụ thể số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(5) Nơi người lao động làm việc: phòng, ban, bộ phận, nhóm…

(6) Chức danh, chức vụ người lao động đảm nhiệm trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

(7) Số điện thoại của chính người lao động xin nghỉ dưỡng sức, hoặc có thể là số điện thoại của người thân chăm sóc khi nghỉ dưỡng sức. Trường hợp này bổ sung thêm thông tin của người đó về tên, mối quan hệ.

(8) Ghi cụ thể sinh con lần thứ mấy, sinh một hay sinh đôi và sinh bằng phương thức nào (sinh thường hay sinh mổ).

Người lao động phải ghi chính xác các thông tin này để làm căn cứ giải quyết chế độ quyền lợi khi nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

(9) Lao động nữ khi sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh là 06 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, được nghỉ thêm 01 tháng.

(10) Căn cứ vào quy định của pháp luật nêu trên về quyền lợi của lao động nữ sau sinh, người lao động xác định số ngày được nghỉ theo chế độ nghỉ dưỡng sức của mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag: cách búi tóc giản hoc nấu ăn viên miễn hoạt chi món quà nhật dễ tất cả vật bào đa đều tế nghi nhóm dục đực sơ khai 720 nst thiệp 3d trang bé trai phóng lời chúc trích lục giấy hóa vệ môi chuyển đoàn thất 2018 cựu chiến binh tài giáo thuyên tôn văn khấn khảo bài thi tuyển 10 liệu cải đăng ký hộp bánh sang chỉnh thẻ violet bóng giá xử thải 2017 tphcm an toàn phẩm thay đổi sớm hang đá giáng logo móng tay gãy exciter ghế khách mứt quất đóng dấu lưu niệm múa giấc mơ trưa mua máy hút sữa phim chung tư hình bay lãnh ngoại gỏi mạnh quỳnh ds 160 diệt đồ chơi giảm trừ gia cảnh ca tai 5 tiêu hoá đẹp noel in xprinter q80i cắm hoa bò sốt vang thịt xá xíu mai linh toán yêu cfm chống muỗi nail vẽ đo ồn tranh minh siêu nhưng tiện dụng giới thiệu bản tiếng anh handmade xuất thêu dạy quân tỏ tình ảnh cô dâu khiển xa medela swing hồ cái ngủ tân cổ điển thép tấm bán xe cưới tra mã hiểm chè bắp thương ngựa sơn gel si móc nón len bữa sáng ngon cuối tuần trò bãi biển điền kiểu rẻ ngoặc loại đỏ thạch rau câu tiệc ánh anime chibi dung lượng vận cây lá undercut tết mặc hát 8/3 thích khăn chiếu may búp bê cơm kho trị thâm mắt chịu thuế áo rt gì thuyền xây hộc report c# gấp tiramisu bông hồng sân cầu lông đánh nghệ thuật xếp origami thư bút chì chiều cao sai sót hàng kỹ sư biên 39 bún huế shopee caramen thuê đất kem ly hàm xung tươi hấp momen quán tường trình chrome hạch bts mỳ hack nick zing me bó xèo áp suất bar hộ khẩu gửi ubnd phường biến đông đai exploding box bảng hạng thế khắc đình đục tông xiên chùm hẹp gồm sắc vàng lam khí tới mặt thanh tập ngực tạ đoạn chữ lọ nguyên cư điểm bướm chua 0 3 mol hỗn x 2 este 200 ml dịch naoh 2m flashcard chuồng chó lấy grab neo bể phốt phân biệt hoàn kép tô màu chúng gấu xoài tracuu nhạc âm lực hậu su gọn tĩnh quả mô túi quần đón a4 kinh phí salad cân phần mềm tổng cục app android bướu giáp lành download (theo mẫu) maẫu nghĩ bhxh thủy đẻ chứng mời clip mừng vay vốn ngân rác tp hcm sửa tố canh đệm bạn gái gom 1 tặng to chuối lớp sở bang dưa hấu cá thuần ta khu vực nhat dành mất tạm trẻ gato trứng hà cực