Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

 Trong quá trình kinh doanh các doanh nghiệp có thể làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Đối với mỗi loại hình doanh nghiệp thì nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi sẽ khác nhau. Luật DeHa xin chia sẻ một số nội dung đăng ký kinh doanh đối với từng loại hình doanh nghiệp như sau:

 1. Đối với công ty cổ phần

 Nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần bao gồm:

 • Thay đổi tên của công ty cổ phần
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty cổ phần
 • Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần
 • Thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần
 • Bổ sung, cập nhật thông tin của công ty cổ phần
 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế của công ty cổ phần
 1. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

 Nội dung  thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty tnhh 2 thành viên trở lên bao gồm:

 • Thay đổi tên của công ty tnhh 2 thành viên trở lên
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở của tnhh 2 thành viên trở lên
 • Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty tnhh 2 thành viên trở lên
 • Thay đổi thành viên góp vốn của công ty tnhh 2 thành viên trở lên
 • Thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ của công ty tnhh 2 thành viên trở lên
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh 2 thành viên trở lên
 • Bổ sung, cập nhật thông tin của công ty tnhh 2 thành viên trở lên
 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế của công ty tnhh 2 thành viên trở lên
 1. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Thay đổi tên của công ty tnhh 1 thành viên ( mtv )
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty tnhh 1 thành viên ( mtv )
 • Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty tnhh 1 thành viên ( mtv )
 • Thay đổi chủ sở hữu của công ty tnhh 1 thành viên ( mtv )
 • Thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ của công ty tnhh 1 thành viên ( mtv )
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh 1 thành viên ( mtv )
 • Bổ sung, cập nhật thông tin của công ty tnhh 1 thành viên ( mtv )
 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế của công ty tnhh 1 thành viên ( mtv )
 1. Doanh nghiệp tư nhân

 • Thay đổi tên của doanh nghiệp tư nhân
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp tư nhân
 • Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân
 • Thay đổi chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân
 • Bổ sung, cập nhật thông tin của doanh nghiệp tư nhân
 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp tư nhân
 1. Công ty hợp danh

 • Thay đổi tên của công ty hợp danh
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty hợp danh
 • Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty hợp danh
 • Thay đổi thành viên công ty hợp danh
 • Thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ của công ty hợp danh
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh Bổ sung, cập nhật thông tin của công ty hợp danh
 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế của công ty hợp danh

 

 phép giá hà hộ cá kiện cách hướng dẫn vận tải 08 lĩnh vực 2018 2017 phẩm chức năng vay xuất nhập khẩu 2016 mã nguồn thêm cầm đồ xây dựng muốn thời gian gì hóa đơn mất lâu tờ ở đâu đình cmnd tác xã hưng yên tỉnh trực tuyến phụ lục mới nhất nhà thuốc 27 đứng gi đông thoại môn bài 09 đầu nào những 20 minh thư 2019 nước chữ 2015 điền cty nghành hoá kê khai thức hs vào

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

 Khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phù hợp với trường hợp mà doanh nghiệp thay đổi.

 Thông thường hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:

 • Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ( theo mẫu );
 • Bản sao biên bản họp của đại hội đồng cổ đông/ hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; của hội đồng thành viên đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên và công ty hợp danh về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông/ hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; của hội đồng thành viên đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên và công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty đối với công ty tnhh 1 thành viên; của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật ( trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty)
 • Thông báo cập nhật, bổ sung thông tin ( nếu có cập nhật, bổ sung thông tin của doanh nghiệp)
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

        Quy trình các bước thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

 Bước 1: Nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, người được ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi  nội dung đăng ký kinh doanh nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tới phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở.

 Bước 2: Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

 Nếu doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh qua mạng thì có thể theo dõi quá trình xử lý hồ sơ qua tại khoản đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp dùng để nộp hồ sơ.

 Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ thay đổi  nội dung đăng ký kinh doanh. Trường hợp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp chưa hợp lệ thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của phòng đăng ký kinh doanh rồi nộp lại hồ sơ đến phòng đăng ký kinh doanh. Trường hợp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đã hợp lệ thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo để doanh nghiệp nộp hồ sơ bản giấy đến phòng đăng ký kinh doanh.

 Bước 3: Nhận kết quả thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

 Sau khi nhận được thông báo hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nộp qua mạng điện tử online đã hợp lệ, doanh nghiệp nộp hồ sơ bản giấy đến phòng đăng ký kinh doanh. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ bản giấy và hồ sơ nộp qua mạng khớp với nhau, phòng đăng  ký kinh doanh sẽ ra giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với nội dung đã được thay đổi.

 Doanh nghiệp nhận kết quả thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại bộ phận 1 cửa trả kết quả của phòng đăng ký kinh doanh.

 Lưu ý:

 –   Khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, phòng đăng ký kinh doanh sẽ phải nộp chi phí, lệ phí đăng công bố, bố cáo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

 –   Doanh nghiệp thực hiện thủ tục khắc dấu và thay đổi mẫu con dấu đến phòng đăng ký kinh doanh trường hợp nội dung thay đổi của doanh nghiệp cần thay đổi mẫu dấu ( thay đổi tên, thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận)

 –  Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cùng quận, huyện với nơi doanh nghiệp đã đăng ký thì doanh nghiệp không cần thực hiện thủ tục quyết toán thuế, nếu thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận thì doanh nghiệp phải làm thủ tục chốt thuế chuyển quận trước khi tiến hành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh.

 Ngoài các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nêu trên, khi có sự thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh; văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp cần  thủ tục khách thay đổi  nội dung đăng ký hoạt động của chi nhán/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh.

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

 Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Luật DeHa xin gửi tới các doanh nghiệp dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trọn gói, uy tín. Các doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

 0934562586