Category Archives: Dịch vụ doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh &nbspTrong quá trình kinh doanh các doanh nghiệp có thể làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Đối với mỗi loại hình doanh nghiệp thì nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi sẽ khác nhau. Luật DeHa xin chia sẻ một số […]

Thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là gì? &nbspTheo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực hiện hành thì: &nbspCông ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: &nbsp– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; &nbsp– Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số […]

Thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Thành lập công ty tnhh 2 thành viên &nbspCông ty TNHH 2 thành viên trở lên là một trong những lại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Luật DeHa xin chia sẻ một số quy định pháp luật doanh nghiệp về loại hình công ty tnhh 2 thành viên trở lên […]

Thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên &nbspCông ty tnhh 1 thành viên là một loại hình công ty phổ biến hiện nay, khi thành lập công ty tnhh 1 thành viên có thể thành lập công ty tnhh 1 thành viên là cá nhân hoặc thành lập công ty tnhh 1 […]