Home / Tổng hợp / Biện pháp giáo dục tai xã phường thị trấn

Biện pháp giáo dục tai xã phường thị trấn

Biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn

Tôi có một em trai năm nay 17 tuổi, em trai tôi đang bị điều tra về tội trộm cắp tài sản. Trường hợp em trai tôi được miễn đi tù thì em tôi có bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn không. Tôi rất mong nhận được sự tư vấn từ ban tư vấn của dvdn247.

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Điều 95 Bộ luật hình sự 2015 quy định về biện pháp Giáo dục tại xã, phường, thị trấn như sau:

– Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án có thể áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 01 năm đến 02 năm đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong những trường hợp sau đây:

+ Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này;

+ Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 91 của Bộ luật hình sự

– Người được Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức giám sát, giáo dục phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

+ Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ về học tập, lao động;

+ Chịu sự giám sát, giáo dục của gia đình, xã, phường, thị trấn;

+ Không đi khỏi nơi cư trú khi không được phép;

+ Các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 93 của Bộ luật này.

– Nếu người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn đã chấp hành một phần hai thời hạn, có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục, cơ quan đã áp dụng biện pháp này có thể quyết định chấm dứt thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Điều 429 Luật tố tụng hình sự 2015 quy định về Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn như sau:

– Khi miễn trách nhiệm hình sự cho người dưới 18 tuổi phạm tội mà xét thấy có đủ điều kiện áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định của Bộ luật hình sự thì Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong vụ án do cơ quan mình thụ lý, giải quyết.

– Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có các nội dung chính:

+ Số, ngày, tháng, năm; địa điểm ra quyết định;

+ Họ tên, chức vụ, chữ ký của người ra quyết định và đóng dấu của cơ quan ra quyết định;

+ Lý do, căn cứ ra quyết định;

+ Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của bị can, bị cáo;

+ Tội danh, điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự đã áp dụng;

+ Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

+ Trách nhiệm của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người bị áp dụng biện pháp này cư trú.

– Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án phải giao quyết định cho người bị áp dụng biện pháp này, cha mẹ hoặc người đại diện của họ và chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú.

Như vậy, nếu em trai bạn được Tòa án miễn trách nhiệm hình sự nhưng xét thấy có đủ điều kiện áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn theo quy định tại điều 95 Bộ luật hình sự thì em trai bạn có thể bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Trân trọng./.

 

 

Gọi Ngay!