Chi cục thuế quận ninh kiều cần thơ

Chi cục thuế quận ninh kiều cần thơ

 1. Tổng quan đơn vị:

– Chức năng: là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

– Nhiệm vụ: Cục Thuế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các quy định pháp luật có liên quan khác.

– Cơ cấu tổ chức : Cục Thuế TP Cần Thơ gồm 12 phòng và 09 Chi cục Thuế Quận, Huyện trực thuộc.

Các phòng trực thuộc:

 1. a) Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế;
 2. b) Phòng Kê khai và Kế toán thuế;
 3. c) Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế;
 4. d) Phòng Kiểm tra thuế;

đ) Phòng Thanh tra thuế;

 1. e) Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân;
 2. g) Phòng Tổng hợp – Nghiệp vụ – Dự toán;
 3. h) Phòng Kiểm tra nội bộ;
 4. i) Phòng Tổ chức cán bộ;
 5. k) Phòng Hành chính – Quản trị – Tài vụ – Ấn chỉ;
 6. l) Phòng Tin học;
 7. m) Phòng Quản lý các khoản thu về đất.

Các Chi cục Thuế Quận, Huyện trực thuộc:

 1. a)Chi cục Thuế Quận Ninh Kiều;
 2. b)Chi cục Thuế Quận Cái Răng;
 3. c)Chi cục Thuế Quận Bình Thủy;
 4. d)Chi cục Thuế Quận Ô Môn;
 5. e)Chi cục Thuế Quận Thốt Nốt;
 6. f)Chi cục Thuế Huyện Phong Điền;
 7. g)Chi cục Thuế Huyện Cờ Đỏ;
 8. h)Chi cục Thuế Huyện Thới Lai;
 9. i)Chi cục Thuế Huyện Vĩnh Thạnh.

 1. Ban lãnh đạo Cục Thuế TP Cần Thơ:

STT Họ tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Võ Kim Hoàng Cục Trưởng 07103 812357 vkhoang.cth@gdt.gov.vn
2 Nguyễn Viết Thân Phó Cục Trưởng 07103 823896 nvthan.cth@gdt.gov.vn
3 Lê Tấn Nẫm Phó Cục Trưởng 07106 292700 ltnam.cth@gdt.gov.vn

III.    Thông tin liên hệ:

 

Tên cơ quan: Cục Thuế Thành Phố Cần Thơ

 

Địa chỉ: Số 56 Nguyễn Thái Học, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ.

Số điện thoại: 07103.820732

Fax: 07103.823915