Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Chuyển đổi dntn thành công ty tnhh

Chuyển đổi dntn thành công ty tnhh

Chuyển đổi dntn thành công ty tnhh

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân có thể quyết định việc chuyển đổi dntn sang thành công ty tnhh. Luật Ngô Gia xin hướng dẫn thủ tục chuyển đổi dntn sang thành công ty tnhh như sau:

  1. Điều kiện chuyển đổi dntn thành công ty tnhh

Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện sau đây:

– Có đủ các điều kiện về tên gọi, về ngành nghề kinh doanh, về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nộp lệ phí đầy đủ theo quy định.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu) hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);

– Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

– Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

(luật dn 2014) cổ phần cty lên mtv vận quốc việt

  1. Hồ sơ đăng ký chuyển đổi dntn thành công ty tnhh

-Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu

-Điều lệ công ty

-Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;

-Danh sách thành viên  ( khi chuyển đổi dntn sang  công ty tnhh 2 thành viên trở lên)

-Giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu hoặc thành viên công ty

– Văn bản của chủ doanh nghiệp  tư nhân chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

– Văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

– Văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

-Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục chuyển đổi dntn sang công ty  tnhh

  1. Quy trình thủ tục chuyển đổi từ dntn sang công ty tnhh

Chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc người được ủy  quyền nộp hồ sơ chuyển đổi dntn sang công ty tnhh tới phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty có trụ sở. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ các điều kiện quy định nêu trên.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận, công ty tnhh thực hiện khắc con dấu và thông báo thay đổi con dấu tới phòng đăng ký kinh doanh.

DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI DNTN THÀNH CÔNG TY TNHH

Luật Ngô Gia xin gửi tới các doanh nghiệp tư nhân dịch vụ chuyển đổi doanh  nghiệp tư nhân sang công ty tnhh. Các doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân sang thành công ty tnhh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ.

0934562586

Gọi Ngay!