Home / Tổng hợp / Chuyển từ công ty tnhh sang công ty cổ phần

Chuyển từ công ty tnhh sang công ty cổ phần

Chuyển từ công ty tnhh sang công ty cổ phần

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây:

-Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

– Kết hợp cả ba phương thức trên

Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

Chuyển từ công ty TNHH sang công ty cổ phần

  1. Hồ sơ Chuyển từ công ty tnhh sang công ty cổ phần

Trường hợp chuyển từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định ;

– Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên  về việc chuyển từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần;

–  Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên  về việc chuyển từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần ;

– Danh sách thành viên hoặc danh sách thành viên là nhà đầu tư nước ngoài;

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên công ty;

– Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

  1. Thủ tục Chuyển từ công ty tnhh sang công ty cổ phần

Công ty chuyển đổi nộp hồ sơ chuyển từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần đến Sở kế hoạch và Đầu tư;

– Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

  1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là thủ tục chuyển từ công ty TNHH sang công ty cổ phần để các doanh nghiệp tham khảo khi có nhu cầu chuyển đổi công ty từ TNHH sang công ty cổ phần.

Gọi Ngay!