Home / Tổng hợp / Đăng ký ngành nghề tư vấn giám sát

Đăng ký ngành nghề tư vấn giám sát

Đăng ký ngành nghề tư vấn giám sát

Ngành nghề tư vấn thiết kế và ngành nghề tư vấn giám sát là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. Nếu như trước đây để đăng ký ngành nghề tư vấn giám sát và đăng ký ngành nghề tư vấn thiết kế các công ty phải nộp kèm chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát, chứng chỉ tư vấn thiết kế cùng với hồ sơ đăng ký thành lập công ty tư vấn giám sát.

Đăng ký ngành nghề tư vấn giám sát

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp hiện tại, khi thành lập công ty đăng ký ngành nghề tư vấn giám sát, đăng ký ngành nghề tư vấn thiết kế, doanh nghiệp không cần nộp kèm chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế, chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát. Doanh nghiệp chỉ cần đảm bảo có chứng chỉ hành nghề khi tiến hành hoạt động tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát. Cũng chính sự đơn giản hóa trong pháp luật mà có rất nhiều công ty tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế được thành lập, các công ty xây dựng trước đây chưa đăng ký ngành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn xây dựng có thể đăng ký bổ sung ngành nghề tư vấn giám sát. Khi đăng ký bổ sung ngành nghề tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, doanh nghiệp cũng không cần nộp kèm chứng chỉ hành nghề.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NGÀNH NGHỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT, ĐĂNG KÝ NGÀNH NGHỀ TƯ VẤN THIẾT KẾ

Luật Ngô Gia xin cung cấp tới quý khách dịch vụ thành lập công ty đăng ký ngành nghề tư vấn giám sát, đăng ký ngành nghề tư vấn thiết kế. Quý khách có nhu cầu thành lập công ty đăng ký ngành nghề tư vấn giám sát, đăng ký ngành nghề tư vấn thiết kế hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty đăng ký ngành nghề tư vấn giám sát, đăng ký ngành nghề tư vấn thiết kế.

0934562586