Home / Tổng hợp / Điều kiện kinh doanh bất động sản

Điều kiện kinh doanh bất động sản

Điều kiện kinh doanh bất động sản

Ngành nghề kinh doanh bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. Để đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản cần đáp ứng các điều kiện sau:

Thành lập công ty kinh doanh bất động sản

  1. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng.

– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

  1. Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh

Đối với kinh doanh bất động sản có sẵn

– Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;

+ Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

– Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;

+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

+ Trong thời hạn sử dụng đất.

Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh

– Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

– Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do.

  1. Thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Liên quan đến lĩnh vực bất động sản, các nhà đầu tư có thể thành lập công ty kinh doanh nhà đất, thành lập công ty môi giới nhà đất

Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh bất động sản bao gồm:

  • Điều lệ công ty;
  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Danh sách thành viên
  • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc giấy phép kinh doanh với tổ chức;

Cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty kinh doanh bất động sản hãy liện hệ ngay với dịch vụ doanh nghiệp 247, gặp Ms. Hà 0934.562.586 để được tư vấn chi tiết và cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Gọi Ngay!