Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật

Tác giả TT Học viện Tư pháp
Nhan đề Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật /Học viện Tư pháp ; Chủ biên: Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thị Hằng Nga ; Lê Mai Hương,… [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an Nhân dân,2012
Mô tả vật lý 584 tr. ;24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu những kỹ năng chung về tư vấn pháp luật như: kỹ năng tiếp xúc khách hàng và nhận yêu cầu tư vấn; kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, phân tích vụ việc, xác định vấn đề pháp lý; kỹ năng soạn thảo văn bản trong hoạt động tư vấn. Trình bày kỹ năng tư vấn pháp luật trong một số lĩnh vực cụ thể, bao gồm: đầu tư; thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp; tài chính doanh nghiệp; đàm phán, ký kết hợp đồng …
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Tư vấn pháp luật
Từ khóa Kỹ năng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Bình,, TS.
Tác giả(bs) CN Trương, Hồng Hải,, TS.
Tác giả(bs) CN Lê, Thu Hằng,, ThS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Hằng,, TS.
Tác giả(bs) CN Đỗ, Văn Đại,, TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thành Long,, TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thu Hương,, ThS.
Tác giả(bs) CN Phan, Chí Hiếu,, TS.,
Tác giả(bs) CN Lê, Thu Hà,, TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hằng Nga,, ThS.,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Thu Hiền,, ThS.
Tác giả(bs) CN Trần, Minh Tiến,, ThS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Minh Huệ,, ThS.
Tác giả(bs) CN Ngô, Hoàng Oanh,, TS.
Tác giả(bs) CN Lê, Mai Hương,, ThS.
Giá tiền 96000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(13): DSVGT 005172-81, DSVGT 006849-51
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(390): MSVGT 094098-287, MSVGT 099296-495

 

 

tag: pdf tham gia quyết tranh chấp ngoài tòa án của sư cho nghiệp học