Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Hồ sơ thành lập doanh nghiệp mới

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp mới

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp mới

Hồ sơ thành lập công ty bao gồm những tài liệu, giấy tờ gì là câu hỏi nhận được sự quan tâm rất lớn từ các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập công ty, đặc biệt là những cá nhân đang muốn khởi nghiệp. Qua bài viết này Luật Ngô Gia xin chia sẻ danh mục bộ hồ sơ phải chuẩn bị khi xin đăng ký thành lập các loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp mới nhất hiện hành.

 1. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần

Danh mục hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần bao gồm các văn bản, giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp  ( theo mẫu dành cho công ty cổ phần)

– Bản điều lệ công ty cổ phần

– Danh sách cổ đông sáng lập

– Bản sao giấy tờ chứng  thực cá nhân đối với cổ đông góp vốn thành lập công ty cổ phần là cá nhân; bản sao quyết  định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông góp vốn thành lập công ty cổ phần là tổ chức.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  ( khi thành lập công ty cổ  phần 100 vốn nước ngoài; hoặc thành lập công ty liên doanh nước ngoài)

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần nếu người tiến hành thủ tục đăng ký thành lập  công ty cổ phần không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần  ( hợp đồng dịch vụ  thành  lập công ty; văn  bản ủy quyền )

2. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

Bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh  nghiệp (  biểu mẫu dành cho công ty tnhh 2 thành viên trở lên)

– Bản điều lệ công ty tnhh 2 thành viên trở lên

-Danh sách thành viên góp vốn

– Bản sao giấy tờ chứng  thực cá nhân đối với thành viên góp vốn thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên là cá nhân; bản sao quyết  định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông góp vốn thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên là tổ chức.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  ( khi thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên có 100 vốn nước ngoài; hoặc thành lập công ty liên doanh nước ngoài)

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên nếu người tiến hành thủ tục đăng ký thành lập tnhh 2 thành viên trở lên không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh 2 thành viên trở lên ( hợp đồng dịch vụ thành lập công ty; văn bản ủy quyền )

hồ sơ đăng ký thành lập công ty cần  mua  cách  hướng  dẫn  ban  để  1tv  tv  hai  2017  2018  con  một  xã  hội  bìa

 1. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp ( biểu mẫu dùng cho công ty tnhh 1 thành viên);

– Điều lệ công ty tnhh 1 thành viên

– Bản sao giấy tờ chứng  thực cá nhân đối với chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên là cá nhân; bản sao quyết  định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với chủ sở hữu tnhh 1 thành viên là tổ chức.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  ( khi thành lập công ty tnhh 1 thành viên có 100 vốn nước ngoài; hoặc thành lập công ty liên doanh nước ngoài)

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty tnhh 1 thành viên nếu người tiến hành thủ tục đăng ký thành lập công ty tnhh 1 thành viên không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh 1 thành viên ( hợp đồng dịch vụ  thành lập công ty; văn bản ủy quyền )

 1. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp ( biểu mẫu dùng cho doanh nghiệp tư nhân);

– Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhận của chủ doanh nghiệp tư nhân

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân nếu người thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân không phải là chủ doanh nghiệp tư nhân ( hợp đồng dịch vụ thành lập công ty; văn bản ủy quyền )

 1. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp ( bản theo mẫu dùng cho công ty hợp danh

– Điều lệ công ty hợp danh

– Danh sách thành viên

– Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh nếu người thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh ( hợp đồng dịch vụ thành lập công ty; văn bản ủy quyền )

 1. Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp ở đâu ?

Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty đến phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư  nơi công ty có địa chỉ trụ sở chính. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, phòng đăng  ký  kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Quý khách đang có kế hoạch, đề án thành lập công ty nhưng chưa biết cách thành lập một công ty mới như thế nào và muốn được tư vấn, chia sẻ các quy định về thành lập công ty. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty và dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh. Luật Ngô Gia xin gửi tới quý khách dịch vụ thành lập công ty uy tín. Hãy liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn và báo chi phí cụ thể về các gói dịch vụ thành lập công ty của chúng tôi.

0934562586

Gọi Ngay!