Home / Tổng hợp / Hướng dẫn đăng ký bhxh cho công ty mới thành lập

Hướng dẫn đăng ký bhxh cho công ty mới thành lập

Nhiều doanh nghiệp mới thành lập tham gia bhxh nhưng chưa nắm được quy định, trình tự, thủ tục đăng ký bhxh cho công ty mới thành lập. DVDN247 xin được hướng dẫn doanh nghiệp cách tham gia BHXH lần đầu theo quy định mới nhất

Doanh nghiệp cần nắm được 2 quyết định sau:

Quyết định 772/QĐ-BHXH Quy định về thủ tục hành chính thay thế  trong lĩnh thực thu BHXH; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định cụ thể: Đối tượng, hồ sơ, mức lương đóng, phương thức đóng BHXH

Thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Địa điểm thực hiện đăng ký bhxh cho công ty mới thành lập: BHXH tỉnh, BHXH Quận, huyện.

Hồ sơ đăng ký bhxh cho công ty mới thành lập bao gồm:

+ Đối với người lao động

a) Người lao động làm việc tại đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

– Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

b) Người lao động đi làm việc ở nước ngoài

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

– Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng lao động được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.

+ Đối với doanh nghiệp

a) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS)

b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS)

c) Bảng kê thông tin Mẫu D01-TS

Chú thích Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

– Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mẫu D02-TS)

– Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS)

– Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS)

Các bước đăng ký bhxh cho công ty mới thành lập

Bước 1. Nộp hồ sơ

– Đơn vị sử dụng lao động và người lao động làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH lựa chọn nộp hồ sơ một trong các hình thức sau:

+ Qua giao dịch điện tử

+ Qua dịch vụ bưu chính công ích

+ Trực tiếp tại cơ quan BHXH

– Trường hợp thực hiện giao dịch điện tử: Đơn vị sử dụng lao động, người lao động làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH thực hiện lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I- VAN; Ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

Bước 2. Nhận kết quả giải quyết:

– Đơn vị sử dụng lao động, người lao động làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nhận Sổ BHXH, thẻ BHYT do cơ quan BHXH đã giải quyết theo các hình thức đăng ký.

Từ khóa tìm kiếm: hướng dẫn doanh nghiệp mới thành lập tham gia bhxh

Gọi Ngay!