Home / Tổng hợp / Mẫu hóa đơn bán hàng trực tiếp thông thường

Mẫu hóa đơn bán hàng trực tiếp thông thường

dvdn247.net xin được chia sẻ mẫu hóa đơn bán hàng trực tiếp thông thường hay được sử dụng.

mẫu hóa đơn trực tiếp

Hóa đơn bán hàng là hóa đơn dùng cho các công ty kê khai, tính thuế theo phương pháp trực tiếp.

Tại Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 39/2014/TT-BTC  ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính có đưa ra mẫu tham khảo của hóa đơn bán hàng trực tiếp như sau:

Mẫu số: 02GTTT3/001
HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
Ký hiệu: AB/13P
Số: 0000001
Liên 1: Lưu
Ngày……..tháng…….năm 20….
 
 
 
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
Mã số thuế: 0123456789
Địa chỉ: Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân Hà Nội
Số tài khoản………………………………………………………………………………..
Điện thoại:……………………………………………………………………………………………
Họ tên người mua hàng………………………………………………………. …… ……. ……………….
Tên đơn vị…………………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ………………………………………………………. Số tài khoản…………………………………….
Hình thức thanh toán:……………… MST:……………………………………………………………………
 
Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:                                                                      ……………………
Số tiền viết bằng chữ :…………………………………………………………………..
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên) 
 
                                                            
Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
 
 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

Ghi chú:
– Liên 1: Lưu                     
– Liên 2: Giao người mua
– Liên 3: …   
Các lập hóa đơn bán hàng này cũng tương tự như lập hóa đơn GTGT, Chỉ có sự khác biệt là trên hóa đơn bán hàng không có dòng thể hiện thuế suất và tiền thuế. Và cột đơn giá trên hóa đơn bán hàng là giá đã bao gồm thuế GTGT.
hi vọng độc giả đã nắm rõ mẫu hóa đơn bán hàng trực tiếp thông thường