Home / Tổng hợp / Mẫu Hóa Đơn Tiền Điện

Mẫu Hóa Đơn Tiền Điện

Mẫu hóa đơn tiền điện cũ

hoa-don-tien-dien-cu

EVN chính thức sử dụng mẫu hóa đơn điện tử mới từ ngày 1/3/2020

Mẫu HĐĐT, mẫu thông báo tiền điện mới có tính kế thừa mẫu hóa đơn hiện hành để tạo sự gần gũi, đồng thời đảm bảo đầy đủ thông tin theo quy định về hóa đơn của Bộ Tài chính. Thông tin trên hóa đơn, thông báo tiền điện đơn giản, dễ hiểu và bổ sung đẩy đủ các kênh thông tin liên hệ, cung cấp dịch vụ điện.

Mẫu HĐĐT mới được EVN áp dụng từ ngày 1/3/2020

Mẫu HĐĐT mới cũng thể hiện minh bạch các thông tin. Đặc biệt, được bổ sung biểu đồ tình hình sử dụng điện, có minh họa trực quan về sản lượng điện tiêu thụ của năm trước và năm hiện tại của khách hàng. Biểu đồ này cũng có thông tin so sánh bình quân sử dụng với các khách hàng trong cùng khu vực, cùng loại hình tiêu thụ điện; qua đó, nâng cao hơn nữa ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

 

 

Tag: chọn com vn bằng excel kết gtgt thoại nước nhất tải thanh toán thu

Gọi Ngay!