Mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hđlđ

Thời gian báo trước khi đơn phương chấm dứt hđlđ

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật

Mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hđlđ

CÔNG TY ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………….

…….., ngày ….. tháng …. năm ……

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hợp đồng lao động

Kính gửi: Ông/bà (1) ………………………

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng  6 năm 2012;

Căn cứ Hợp đồng lao động số…………… ngày ….. tháng ….. năm …… (sau đây gọi là “Hợp đồng”) giữa Công ty ………………với ông/bà …………………(sau đây gọi là “Người lao động”),

Công ty xin thông báo nội dung như sau:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động với ông/bà:……………………….……….

Chức vụ (2): ……………………………

2. Thời gian: Kể từ ngày ..…/……/……

3. Lý do (3): ………………………………………………………………………

Trước khi chấm dứt hợp đồng, người lao động có nghĩa vụ bàn giao lại toàn bộ tài sản, hồ sơ, tài liệu, công việc đã và đang làm cho Phòng (4) …………… tiếp nhận công việc.

Đề nghị người lao động thực hiện theo đúng pháp luật và sự hướng dẫn của công ty trong thời gian chuyển tiếp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

– Ông/bà (5): …………(thực hiện);

– Phòng (6) …………(thực hiện);

– Lưu: VT.

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn viết Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

(1) (5) Ghi đủ họ và tên người lao động chấm dứt hợp đồng

(2) Chức vụ trong doanh nghiệp của người lao động đó

(3) Lưu ý những lý do hợp pháp, chính đáng theo quy định của pháp luật (một số lý do đã nêu ở trên)

(4) Phòng, ban, bộ phận nơi tiếp nhận công việc và tài sản do người lao động bàn giao.

(6) Phòng, ban, bộ phận, các đơn vị có liên quan.

Ví dụ: Phòng nơi người lao động làm việc, Phòng Tài chính, Phòng Nhân sự,…

Giải quyết quyền lợi cho người lao động

Dù chấm dứt hợp đồng lao động với lý do nào thì doanh nghiệp cũng nên đảm bảo quyền lợi cho người lao động để tránh khiếu nại, khiếu kiện.

Theo Điều 47 Bộ luật Lao động 2012, khi chấm dứt hợp đồng lao động, doanh nghiệp phải:

– Thanh toán đầy đủ các khoản liên quan đến quyền lợi của người lao động trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng;

– Xác nhận và trả lại sổ BHXH cùng các giấy tờ khác đã giữ lại của người lao động.

 

 

 

 

 

 

 

Tag: trái dịch chơi rubik cách giản sao hủy hàng trên lazada giới thiệu mua hóa khảo đốt cháy este mạch hở x cưới thức lớp 7 violet hiên tệ cấp passport hộ chiếu giá lắp đặt pccc vẽ tranh tường tính gram viec dau anh vẫn yêu lắm trung tiền chúng tôi gấu thuyết minh hành hình vật tne múa đẹp tiếng gì đất cần câu rẻ kiểu búi tóc lần đầu đèn led ứng điệu hàm đăng ký tạm trú món ăn điện tử lực khánh bánh tiêu mã hoa thoi thiết kế website ngừng hiểm hộp quà vặt đỏ chi cục thuế hàn quốc đo chiều dài mỹ tiểu cầu bao nhiêu bím vector đồ nâng bậc canada lan hoàng thảo cam mì tương đen đi xe thủ ketoanthienung xóa xăm nấu xôi gà kinh tế 3384 bài tập tay tạ dễ thương cây hồng cước vận bẫy muỗi hiệu quả cảm âm sáo trúc chất ctpt c4h8o2 đều tác dd naoh tách khẩu cơm rang an gói đầm dự tiệc sang trọng tết lượng ảo thuật phản ánh con trâu ngực bảng kê phí chay đoan da lợn mồi cá chép dầu đánh đàn guitar gallery mứt dừa ngon kem bơ may váy chữ phượng xuyên cánh thiên thần rải truyền thái sơn hến kéo quân loại bột loa mini cắm hong thắt caravat móng euro bằng hỏi bé thu deo mẹo khàn giọng biên sửa sườn chua ngọt khung cửa sắt cupcake trình cô gái trang ủ đỗ web wordpress xuất khách lẻ 20 triệu cookie đính kèm lệ thế nhẫn đền bù phóng mặt hà 2018 tạo mềm chibi canh đố hay lời 1419 khối mg luyện nghe trần thạch cao vĩnh biến sáng gạo uống chè hấp phong quê hương in hang đá mâm cúng hồn trồng cà rốt văn halloween rắn tinh dạy miễn giảm thuê viễn vọng hận cỗ mại khởi my độ dinh dưỡng supephotphat mẹ hút bụi thỏ án vệ môi gấp nhật vac chế mô tơ pate gan heo lông lãnh bồn xếp mi-li-mét vuông diện tích dây cứng nộm đu xét xử vắng đa ấn lào ngủ thiệp noel bento yoga nấm rơm xoay xòe sữa tươi chiên tab