Home / Tổng hợp / Người đại diện pháp luật trong công ty cổ phần

Người đại diện pháp luật trong công ty cổ phần

Người đại diện pháp luật trong công ty cổ phần

Vấn đề ai là người đại diện theo pháp luật hợp pháp của công ty cổ phần là vấn đề được các công ty cổ phần quan tâm. Luật Ngô Gia xin được chia sẻ một số quy định về người đại diện trong công ty cổ phần.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty cổ phần quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Người đại diện pháp luật trong công ty cổ phần

Công ty cổ phần phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp công ty cổ phần chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Như vậy, theo quy định trên pháp nhân phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật, nếu có nhu cầu doanh nghiệp cũng có thể có 2 hoặc nhiều hơn số người đại diện theo pháp luật của công ty. Các văn phòng đại diện, chi nhánh của công ty cổ phần cũng có người đại diện đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh.

Trường hợp công ty cổ phần chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Công ty cổ phần có thể thuê người làm đại điện theo pháp luật, các chi phí liên quan đến thuê người đại diện theo pháp luật do các bên tự thỏa thuận. Khi có thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty cổ phần cần làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Công ty cổ phần có nhu cầu tư vấn về thay đổi người đại diện theo pháp luật hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần.

0934562586

Gọi Ngay!