Thành Lập Công Ty Than Cốc Và Dầu Mỏ

Bạn đang muốn thành lập mới công ty Than Cốc Và Dầu Mỏ. Nhưng chưa biết điều kiện để thành lập công ty Than Cốc Và Dầu Mỏ mới cần những gì ? Có nên và khi nào thì nên thành lập công ty Than Cốc Và Dầu Mỏ ?

Hãy cùng dvdn247 tìm hiểu về ngành nghề Than Cốc Và Dầu Mỏ

Công ty Than Cốc Và Dầu Mỏ trực thuộc mã ngành của ngành cấp 1:

C : CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

Mã ngành nghề của công ty Than Cốc Và Dầu Mỏ

19 – Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế

191 – 1910 – 19100 – Sản xuất than cốc

192 – 1920 – 19200 – Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế

Quy trình dịch vụ thành lập công ty Than Cốc Và Dầu Mỏ

+ Tư vấn thủ tục xin thành lập doanh nghiệp Than Cốc Và Dầu Mỏ

+ Tư vấn cách thức thành lập công ty Than Cốc Và Dầu Mỏ như thế nào

+ Tư vấn quy định về vốn điều lệ thành lập công ty Than Cốc Và Dầu Mỏ

+ Hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ Than Cốc Và Dầu Mỏ tờ để đăng ký thành lập công ty Than Cốc Và Dầu Mỏ

+ Tư vấn những yêu cầu khi thành lập công ty Than Cốc Và Dầu Mỏ

+ Thực hiện xử lý pháp lý và hoàn thiện mẫu hồ sơ thành lập công ty Than Cốc Và Dầu Mỏ mới

Tư vấn và gợi ý lựa chọn loại hình doanh nghiệp Than Cốc Và Dầu Mỏ

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên – TNHH 1 TV

+ Công ty cổ phần – CP

+ Công ty hợp danh

+ Công ty tư nhân – Công ty có vốn đầu tư nước ngoài – 100 vốn nước ngoài …

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ mở công ty Than Cốc Và Dầu Mỏ của chúng tôi:

+ Kinh nghiệm đã thực hiện đăng ký Than Cốc Và Dầu Mỏ phép cho danh sách nhiều loại hình và ngành nghề công ty bao gồm cả Than Cốc Và Dầu Mỏ

+ Quy trình thành lập công ty Than Cốc Và Dầu Mỏ đạt tiêu chuẩn

+ Chi phí thành lập doanh nghiệp Than Cốc Và Dầu Mỏ giá rẻ

Bạn đang có bản kế hoạch, dự án hay đề án thành lập doanh nghiệp Than Cốc Và Dầu Mỏ hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Than Cốc Và Dầu Mỏ uy tín chất lượng.

0934562586

NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH Than Cốc Và Dầu Mỏ

19: SẢN XUẤT THAN CỐC; SẢN PHẨM DẦU MỎ TINH CHẾ

Ngành này gồm: Việc chuyển dầu thô và than đá thành các sản phẩm có thể sử dụng được. Quá trình sản xuất nổi bật là tinh luyện dầu, bao gồm tách dầu thô thành các sản phẩm cấu thành thông qua các kỹ thuật như cracking và chưng cất.

Ngành này cũng gồm: Sản xuất các sản phẩm có tính chất tương tự (ví dụ than đá, butan, propan, dầu, xăng…) cũng như các dịch vụ sản xuất (ví dụ tinh luyện truyền thống). Sản xuất khí như etan, propan, butan là các sản phẩm dầu tinh luyện.

Loại trừ:

Sản xuất các khí này ở các đơn vị khác, sản xuất hóa chất cơ bản được phân vào nhóm 2011 (Sản xuất hóa chất cơ bản); sản xuất khí công nghiệp, 2011 (Sản xuất hóa chất cơ bản); chiết xuất từ khí tự nhiên (metan, etan, butan hoặc propan), 06200 (Khai thác khí đốt tự nhiên) và sản xuất khí nhiên liệu, không phải loại khí dầu mỏ (ví dụ khí than, khí nước, khí sản xuất), 35201 (Sản xuất khí đốt). Các đơn vị sản xuất hoá dầu từ dầu tinh luyện được phân vào ngành 20 (Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất).

191 – 1910 -19100: Sản xuất than cốc

Nhóm này gồm:

– Điều hành các lò than cốc;

– Sản xuất than cốc và một phần than cốc;

– Sản xuất dầu hắc ín và than dầu hắc ín;

– Sản xuất ga từ than cốc;

– Sản xuất than thô và nhựa đường;

– Chưng cất than cốc.

192 – 1920 -19200: Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế

Nhóm này gồm:

Sản xuất nhiên liệu lỏng hoặc nhiên liệu khí hoặc các sản phẩm khác từ dầu thô, khoáng bitum hoặc các sản phẩm phân đoạn của chúng. Tinh luyện dầu gồm một hoặc nhiều các hoạt động sau: phân đoạn, chưng cất thẳng từ dầu thô, cracking.

Cụ thể:

– Sản xuất nhiên liệu ô tô: xăng, dầu lửa,…

– Sản xuất nhiên liệu: Dầu nhiên liệu nặng, nhẹ, trung bình, khí tinh chế như etan, propan, butan,…

– Sản xuất dầu mỡ bôi trơn từ dầu, kể cả từ dầu thải;

– Sản xuất các sản phẩm cho ngành hoá dầu và cho ngành sản xuất chất phủ đường;

– Sản xuất các sản phẩm khác: cồn trắng, varơlin, sáp paraphin, nhớt…

– Sản xuất than bánh từ than non, than cốc;

– Sản xuất bánh dầu;

– Trộn nhiên liệu sinh học, tức là trộn cồn với dầu hoả.