Thành lập công ty dịch vụ bảo vệ

Thành lập công ty dịch vụ bảo vệ

Dịch vụ bảo vệ là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty, Luật Ngô Gia xin chia sẻ tới các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập công ty bảo vệ một số quy định về điều kiện thành lập công ty bảo vệ, hồ sơ thành lập công ty bảo vệ và hướng dẫn quy trình các bước thực hiện thủ tục thành lập công ty dịch vụ bảo vệ.

Văn bản pháp luật quy định về thành lập công ty dịch vụ bảo vệ

-Luật doanh nghiệp 2014;

-Nghị định 78/2015/NĐ-CP;

-Nghị định 108/2018/NĐ-CP;

-Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ làm gì ?

Điều 3 Nghị định  96/2016/NĐ-CP quy định: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ gồm: Dịch vụ bảo vệ con người, tài sản, mục tiêu và các hoạt động hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ là công ty được thành lập để cung cấp các dịch vụ trên.

điều kiện hồ sơ quy trình thủ tục thành lập công ty bảo vệ

Điều kiện thành lập công ty bảo vệ

Ngoài các điều kiện chung khi thành lập công ty như điều kiện về đặt tên công ty, điều kiện về trụ sở, điều kiện về thành viên, cổ đông góp vốn thành lập công ty bảo vệ.

Trong quá trình kinh doanh, công ty bảo vệ cần đáp ứng các điều kiện được quy định tại điều 7, điều 11, điều 12 của Nghị định 96/2016/NĐ-CP như sau:

Điều 7. Điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự

– Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Đối với người Việt Nam:

Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài:

Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

-Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Điều 11. Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Ngoài điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định 96/2016/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

-Là doanh nghiệp.

-Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (trừ quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định này).

-Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam liên doanh với cơ sở kinh doanh nước ngoài:

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam chỉ được liên doanh với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài trong trường hợp cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ và chỉ được thực hiện dưới hình thức cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.

-Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam:

+ Là doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ liên tục ít nhất 05 năm;

+ Người đại diện cho phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài là người chưa bị cơ quan pháp luật của nước ngoài nơi họ hoạt động kinh doanh xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên;

-Phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài chỉ được sử dụng để mua máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ. Số vốn góp đầu tư của cơ sở kinh doanh nước ngoài ít nhất là 1.000.000 USD (một triệu đô la Mỹ). Việc định giá máy móc, thiết bị kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước về giá có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên thực hiện; chi phí định giá do cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ chi trả.

Điều 12. Điều kiện để được đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ

-Chỉ các cơ sở sau đây mới được đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ:

+ Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ quy định tại khoản 3 Điều này;

+ Trung tâm dạy nghề của các trường Công an nhân dân;

+ Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Công an từ cấp tỉnh trở lên;

+ Các cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ quy định tại khoản 3 Điều này nếu có nhu cầu hoạt động kinh doanh đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ cho cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.

-Cơ sở đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền quy định tại Điều 24 Nghị định này tài liệu chứng minh về chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ do cơ quan có thẩm quyền cấp kèm theo giáo trình, chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ. Nội dung giáo trình theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này.

-Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ tự đào tạo nhân viên bảo vệ cho cơ sở của mình phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+Có phòng học và có địa điểm tập luyện cho nhân viên dịch vụ bảo vệ;

+Có ít nhất 03 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bảo vệ; có ban quản lý, đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ;

+Có số lượng nhân viên dịch vụ bảo vệ tối thiểu từ 300 nhân viên trở lên;

+ Có giáo viên hoặc hợp đồng thuê giáo viên giảng dạy. Giáo viên giảng dạy phải có trình độ chuyên môn phù hợp, có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên (trừ môn võ thuật);

+Có giáo trình và chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ. Giáo trình đào tạo gồm các nội dung cơ bản về chính trị; pháp luật; nghiệp vụ bảo vệ; kỹ năng giao tiếp, ứng xử; công tác phòng cháy và chữa cháy; công tác sơ, cấp cứu người bị nạn; quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ; một số động tác võ thuật phục vụ tự vệ và khống chế đối tượng; một số nội dung khác theo yêu cầu thực tiễn của mục tiêu cần bảo vệ. Thời gian đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ ít nhất là 30 ngày.

-Các cơ sở chỉ được đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ sau khi Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an thẩm duyệt giáo trình, chương trình đào tạo. Sau khóa đào tạo phải có văn bản đề nghị cơ quan Công an có thẩm quyền sát hạch đánh giá kết quả và cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ (Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) cho những nhân viên dịch vụ bảo vệ đạt yêu cầu trong đợt sát hạch.

Lưu ý: Nghị định 96/2016/NĐ-CP đã bỏ quy định ký quỹ thành lập công ty bảo vệ.

điều kiện hồ sơ quy trình thủ tục thành lập công ty bảo vệ

Thủ tục thành lập công ty dịch vụ bảo vệ

Để thực hiện thủ tục thành lập công ty dịch vụ bảo vệ cần chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty dịch vụ bảo vệ phù hợp với loại hình công ty dịch vụ bảo vệ theo quy định của luật doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty dịch vụ bảo vệ bao gồm:

-Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty dịch vụ bảo vệ;

-Điều lệ công ty dịch vụ bảo vệ;

-Danh sách thành viên/cổ đông góp vốn thành lập công ty dịch vụ bảo vệ ( khi thành lập công ty dịch vụ bảo vệ là công ty tnhh 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh, công ty cổ phần )

-Giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên, cổ đông góp vốn thành lập công ty dịch vụ bảo vệ

-Văn bản ủy quyền cho người thực hiện/hợp đồng cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục thành lập công ty dịch vụ bảo vệ ( trường hợp người thực hiện thủ tục

thành lập công ty dịch vụ bảo vệ không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty dịch vụ bảo vệ).

Quy trình thành lập công ty dịch vụ bảo vệ: Người đại diện theo pháp luật của công ty dịch vụ bảo vệ hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập công ty dịch vụ bảo vệ nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty dịch vụ bảo vệ đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty dịch vụ bảo vệ có địa chỉ  trụ sở. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thành lập công ty dịch vụ bảo vệ hợp lệ. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp cho công ty dịch vụ bảo vệ.

Công ty dịch vụ bảo vệ khắc mẫu con dấu và gửi thông báo sử dụng mẫu dấu đến phòng đăng ký kinh doanh trước khi sử dụng con dấu của công ty dịch vụ bảo vệ.

Lưu ý: Công ty xuất  nhập khẩu cần kê khai và nộp thuếmôn bài sau khi hoàn thành thủ tục thành lập công ty dịch vụ bảo vệ. Trong quá trình hoạt động công ty dịch vụ bảo vệ có thể làm thủ tục phát hành  hóa đơn, kê khai báo cáo thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Sau khi thành lập công ty bảo vệ có thể thành lập chi nhánh trực thuộc công ty bảo vệ để cung cấp dịch vụ bảo vệ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY BẢO VỆ

Luật Ngô Gia xin gửi tới các cá nhân, tổ chức dịch vụ thành lập công ty bảo vệ. Các cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty dịch vụ bảo vệ nhưng chưa biết cách thành lập công ty dịch vụ bảo vệ như thế nào hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty dịch vụ bảo vệ uy  tín, trọn gói.

0934562586

Tag: thủ tục thành lập công ty dịch vụ bảo vệ theo nghị định 96, vốn điều lệ thành lập công ty bảo vệ, điều kiện để đăng ký thành lập công ty bảo vệ, bộ hồ sơ thành lập công ty bảo vệ, quyết định thành lập đội bảo vệ doanh nghiệp