Home / Tổng hợp / Thành Lập Công Ty Hoạt Động Hiệp Hội Tổ Chức

Thành Lập Công Ty Hoạt Động Hiệp Hội Tổ Chức

Bạn đang muốn thành lập mới công ty Hoạt Động Hiệp Hội Tổ Chức. Nhưng chưa biết điều kiện để thành lập công ty Hoạt Động Hiệp Hội Tổ Chức mới cần những gì ? Có nên và khi nào thì nên thành lập công ty Hoạt Động Hiệp Hội Tổ Chức ?

Hãy cùng dvdn247 tìm hiểu về ngành nghề Hoạt Động Hiệp Hội Tổ Chức

Công ty Hoạt Động Hiệp Hội Tổ Chức trực thuộc mã ngành của ngành cấp 1:

S : HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC

Mã ngành nghề của công ty Hoạt Động Hiệp Hội Tổ Chức

94 – Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác

941 – Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp

9411 – 94110 – Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ

9412 – 94120 – Hoạt động của các hội nghề nghiệp

942 – 9420 – 94200 – Hoạt động của công đoàn

949 – Hoạt động của các tổ chức khác

9491 – 94910 – Hoạt động của các tổ chức tôn giáo

9499 – 94990 – Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu

Quy trình dịch vụ thành lập công ty Hoạt Động Hiệp Hội Tổ Chức

+ Tư vấn thủ tục xin thành lập doanh nghiệp Hoạt Động Hiệp Hội Tổ Chức

+ Tư vấn cách thức thành lập công ty Hoạt Động Hiệp Hội Tổ Chức như thế nào

+ Tư vấn quy định về vốn điều lệ thành lập công ty Hoạt Động Hiệp Hội Tổ Chức

+ Hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ Hoạt Động Hiệp Hội Tổ Chức tờ để đăng ký thành lập công ty Hoạt Động Hiệp Hội Tổ Chức

+ Tư vấn những yêu cầu khi thành lập công ty Hoạt Động Hiệp Hội Tổ Chức

+ Thực hiện xử lý pháp lý và hoàn thiện mẫu hồ sơ thành lập công ty Hoạt Động Hiệp Hội Tổ Chức mới

Tư vấn và gợi ý lựa chọn loại hình doanh nghiệp Hoạt Động Hiệp Hội Tổ Chức

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên – TNHH 1 TV

+ Công ty cổ phần – CP

+ Công ty hợp danh

+ Công ty tư nhân – Công ty có vốn đầu tư nước ngoài – 100 vốn nước ngoài …

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ mở công ty Hoạt Động Hiệp Hội Tổ Chức của chúng tôi:

+ Kinh nghiệm đã thực hiện đăng ký Hoạt Động Hiệp Hội Tổ Chức phép cho danh sách nhiều loại hình và ngành nghề công ty bao gồm cả Hoạt Động Hiệp Hội Tổ Chức

+ Quy trình thành lập công ty Hoạt Động Hiệp Hội Tổ Chức đạt tiêu chuẩn

+ Chi phí thành lập doanh nghiệp Hoạt Động Hiệp Hội Tổ Chức giá rẻ

Bạn đang có bản kế hoạch, dự án hay đề án thành lập doanh nghiệp Hoạt Động Hiệp Hội Tổ Chức hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Hoạt Động Hiệp Hội Tổ Chức uy tín chất lượng.

0934562586

NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH Hoạt Động Hiệp Hội Tổ Chức

94: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP HỘI, TỔ CHỨC KHÁC

Ngành này gồm: Hoạt động của các tổ chức đại diện cho quyền lợi của những nhóm cụ thể hoặc đề xuất ý tưởng ra công chúng. Những tổ chức này thường xuyên có một nhóm thành viên, nhưng hoạt động của họ có thể liên quan hoặc đem lại lợi ích cả cho những người không phải là thành viên. Điều cơ bản trong phần này là xác định được mục đích mà các hiệp hội này hoạt động, xác định được lợi ích của người chủ, những cá nhân làm việc độc lập và hội đồng khoa học (nhóm 941 (Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp)), lợi ích của người lao động (nhóm 942 (Hoạt động của công đoàn)) hoặc hoạt động của tôn giáo, chính trị, văn hóa, giáo dục (nhóm 949 (Hoạt động của các tổ chức khác)).

941: Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp

Nhóm này gồm: Hoạt động của các tổ chức thúc đẩy lợi ích cho các thành viên của hiệp hội kinh doanh và nghề nghiệp. Trong trường hợp tổ chức thành viên chuyên nghiệp, nó cũng bao gồm hoạt động thúc đẩy lợi ích chuyên nghiệp của thành viên.

9411 – 94110: Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ

Nhóm này gồm:

– Hoạt động của các tổ chức mà lợi ích của các thành viên tập trung vào việc phát triển và sự thịnh vượng của doanh nghiệp trong một lĩnh vực kinh doanh hoặc thương mại cụ thể, bao gồm làm trang trại hoặc vùng địa lý cụ thể trong một vùng phát triển kinh tế và khí hậu hoặc chính trị mà không phụ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh;

– Hoạt động của các liên đoàn của các doanh nghiệp đó;

– Hoạt động của phòng thương mại, phường hội và tổ chức tương tự;

– Phổ biến thông tin, đại diện trước cơ quan nhà nước, quan hệ quần chúng và đàm phán lao động.

Loại trừ: Hoạt động của tổ chức công đoàn được phân vào nhóm 9420 (Hoạt động của công đoàn).

9412 – 94120: Hoạt động của các hội nghề nghiệp

Nhóm này gồm:

– Hoạt động của các tổ chức mà lợi ích của các thành viên tập trung vào một lĩnh vực nhất định như tổ chức y tế, pháp lý, kế toán, kỹ thuật, kiến trúc…;

– Hoạt động của các hội chuyên gia tham gia vào khoa học, học thuyết hoặc văn hóa, như hội viết văn, họa sỹ, tạo hình, nhà báo…;

– Phổ biến thông tin, thiết lập và giám sát chuẩn thực hành, đại diện trước cơ quan nhà nước và đàm phán lao động;

Nhóm này cũng gồm: Hoạt động của hội đoàn cho người có học vấn.

Loại trừ: Hoạt động giáo dục của các tổ chức này được phân vào ngành 85 (Giáo dục và đào tạo).

942 – 9420 – 94200: Hoạt động của công đoàn

Nhóm này gồm: Hoạt động của các tổ chức nghiệp đoàn (nếu luật pháp cho phép thành lập) nhằm bảo đảm quyền lợi của đoàn viên (tiền lương, giờ lao động…) là người lao động trong các nghiệp đoàn mà họ tham gia sản xuất ngoài hệ thống thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nguồn kinh phí cho những người tham gia điều hành các tổ chức nghiệp đoàn này là từ đóng góp của đoàn viên trong các tổ chức nghiệp đoàn đó.

Loại trừ: Hoạt động của các tổ chức công đoàn chuyên trách có nguồn vốn hoạt động chủ yếu từ ngân sách Nhà nước được phân vào mã 84111 (Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội).

949: Hoạt động của các tổ chức khác

Nhóm này gồm: Hoạt động của các tổ chức (loại trừ tổ chức kinh doanh và nghiệp chủ, tổ chức nghề nghiệp, công đoàn) hoạt động vì lợi ích của các thành viên.

9491 – 94910: Hoạt động của các tổ chức tôn giáo

Nhóm này gồm

– Hoạt động của các tổ chức tôn giáo (Thiên chúa giáo, Phật giáo…) cung cấp dịch vụ trực tiếp cho người theo đạo trong nhà thờ, đền, chùa, giáo đường hoặc các nơi khác;

– Hoạt động của các tổ chức cung cấp cho các nhà tu;

– Hoạt động ẩn dật tu hành.

Nhóm này cũng gồm: Dịch vụ lễ tang tôn giáo.

Loại trừ:

– Giáo dục của các tổ chức trên được phân vào ngành 85 (Giáo dục và đào tạo);

– Hoạt động của các tổ chức y tế này được phân vào ngành 86 (Hoạt động y tế);

– Hoạt động lao động xã hội bởi các tổ chức này được phân vào ngành 87 (Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung), 88 (Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung).

9499 – 94990: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm: Hoạt động của các hội đặc thù theo sở thích của hội viên mà các hội viên đó tự nguyện tổ chức thành lập với nguồn kinh phí cho hoạt động của hội do mọi hội viên đóng góp: hội cổ động bóng đá, hội cây cảnh, hội nuôi chim…

Gọi Ngay!