Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Thành lập công ty tại Nhật Bản

Thành lập công ty tại Nhật Bản

Thành lập công ty tại Nhật Bản

Trong thời gian gần đây hoạt động đầu tư của nhà đầu tư ở việt nam sang bên nhật bản có chiều hướng tăng. Tuy nhiên, để thực hiện thủ tục thành lập công ty tại Nhật Bản thì các nhà đầu tư cần có sự tư vấn và sử dụng dịch vụ thành lập công ty. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số vấn đề liên quan đến thủ tục thành lập công ty tại Nhật Bản đối với các nhà đầu tư của Việt Nam.

Cách tiến hành thủ tục thành lập công ty tại Nhật Bản đối với nhà đầu tư Việt Nam như sau:

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài bao gồm những gì :

– Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

– Bản sao chứng minh nhân dân/thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tươn đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

-Quyết định đầu tư ra nước ngoài

– Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư.

– Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm.

thành lập công ty ở Nhật Bản

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

– Nhà đầu tư nộp 03 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời đăng ký thông tin đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

– Hồ sơ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận khi có đầy đủ đầu mục tài liệu theo quy định tại Nghị định này và đã được đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc có nội dung cần phải làm rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ.

– Trường hợp dự án có vốn đăng ký chuyển ra nước ngoài bằng ngoại tệ tương đương 20 tỷ đồng trở lên thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quá thời hạn trên mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư không nhận được văn bản trả lời, thì được hiểu là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận hồ sơ dự án đầu tư đối với những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.

-Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo thời hạn quy định; đồng thời sao gửi Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ quản lý ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính.

– Trường hợp hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và nêu rõ lý do gửi nhà đầu tư.

thành lập công ty ở Nhật Bản

Bước 2: Thực hiện thủ tục thành lập công ty bên Nhật Bản

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư thực hiện thủ tục thành lập công ty ở nhật  bản. Luật Ngô Gia xin chia sẻ dịch vụ thành lập công ty bên nhật bản của Global Links Asia như sau:

  1. Tìm một giám đốc đại diện là công dân cư trú tại Nhật Bản và một địa chỉ văn phòng
  2. Chuẩn bị các văn bản điều lệ thành lập công ty
  3. Chứng thực các văn bản điều lệ thành lập công  ty
  4. Tiền vốn gửi ngân hang
  5. Chuẩn bị các tài liệu cho việc đăng ký thành lập công ty

Việc chuẩn bị các loại giấy tờ, văn bản đa dạng đáp ứng yêu cầu thành lập công ty tại Nhật Bản là vô cùng cần thiết; chẳng hạn giấy thông báo về con dấu của công ty (inkan) hay một bức thư thỏa thuận từ các giám đốc về việc giả định văn phòng của họ … cũng cần phải được đăng ký

  1. Điền mẫu đơn đăng ký công ty
  2. Hoàn tất thủ tục đăng ký công ty

Công ty sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký và giấy chứng nhận con dấu của công ty, những giấy tờ này được yêu cầu xuất trình trong nhiều trường hợp khác nhau như khi mở một tài khoản ngân hàng của công ty, ký kết hợp đồng bằng tên công ty.

  1. Các thủ tục liên quan đến thuế và bảo hiểm xã hội

-Mở tài khoản ngân hàng dưới tên công ty
– Nộp đơn xin cấp VISA và tình trạng cư trú cho các giám đốc và nhân viên không có quốc tịch Nhật Bản
– Nộp đơn xin cấp giấy phép kinh doanh nếu loại hình kinh doanh của công ty yêu cầu giấy phép

Các nhà đầu tư nên có phiên dịch tiếng nhật để hỗ trợ các công việc tại Nhật Bản

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Luật Ngô Gia xin gửi tới quý khách dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Các cá nhân, tổ chức Việt Nam có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài như đầu tư sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào, Campuchia……để thành lập công  ty tại nước ngoài hay liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung  cấp dịch vujxin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

0934562586

Gọi Ngay!