Thông báo thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thông báo thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hiện nay công ty chúng tôi muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy phép kinh doanh đồng thời thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh. Công ty chúng tôi có thể làm thủ tục thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh và thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cùng một lúc hay không.

Luật Ngô Gia xin tư vấn về thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

Doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh và bổ sung ngành nghề kinh doanh cùng một lúc.

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh sang khác quận, huyện nơi doanh nghiệp đã đăng ký thì trước khi làm thủ tục thay đổi với cơ quan đăng  ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải làm thủ tục chốt thuế với cơ quan quản lý thuế.

Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi địa chỉ bao gồm:

  • Thông  báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Bản sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; của hội đồng thành viên đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên và công ty hợp danh về việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh
  • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; của hội đồng thành viên đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên và công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty đối với công ty tnhh 1 thành viên, của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân.
  • Văn bản chốt thuế chuyển trụ sở ( khi chuyển trụ sở sang quận khác)
  • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận hoặc giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Lưu ý: Khi thay đổi ngành nghề  kinh doanh, thay đổi địa chỉ kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đóng lệ phí đăng bố cáo thay đổi thông tin trên hệ thống cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Luật Ngô Gia xin gửi tới quý doanh nghiệp dịch vụ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi địa chỉ kinh doanh và dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh khác của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có sự thay đổi  nội dung đăng ký kinh doanh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh uy tín, trọn gói.

0934562586