Home / Tổng hợp / Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải

Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải

Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải

Để đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải, cá nhân tổ chức cần phải thực hiện hai thủ tục đó là thủ tục thành lập công ty kinh doanh vận tải và thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải. Luật Ngô Gia xin cung cấp tới quý khách thủ tục thành lập công ty kinh doanh và thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải.

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh vận tải

Để thành lập công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải, cá nhân tổ chức cần chuẩn bị hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh vận tải, bao gồm:

-Giấy đề nghị thành lập công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải;

-Điều lệ công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải;

-Danh sách thành viên/cổ đông công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải;

-Bản sao giấy tờ chứng thực tư pháp của thành viên/cổ đông công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải.

Cá nhân tổ chức đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải nộp hồ sơ xin đăng ký thành lập công ty kinh doanh vận tải tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải có địa chỉ trụ sở. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập công ty kinh doanh vận tải. Công ty kinh doanh vận tải tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải.

Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT;

+ Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

+ Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo Mẫu Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT;

+ Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ);

+ Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi.

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải được nộp tại Sở giao thông vận tải nơi công ty kinh doanh vận tải có hoạt động kinh doanh vận tải. Trường hợp công ty kinh doanh vận tải đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải nhưng có nhu cầu thay đổi giấy phép kinh doanh vận tải có thể làm thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh vận tải.

 

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH VẬN TẢI

Luật Ngô Gia xin được cung cấp tới quý khách dịch vụ làm giấy phép kinh doanh vận tải. Quý khách có nhu cầu đăng ký thành lập công ty kinh doanh vận tải và thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được cung cấp dịch vụ đăng ký thành lập công ty kinh doanh vận tải và tư vấn về thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải.

0934562586

Gọi Ngay!